Logo Forfatterforbundet
Heidi Austlid, Eystein Hanssen, Alexander Løken, Heidi Marie Kriznik
Fra venstre: Heidi Austlid, leder i Forleggerforeningen | Eystein Hanssen, leder i Forfatterforbundet. Foto: Forfatterforbundet / Morten Hvam | Alexander Løken, leder i Norske barne- og ungdomsbokforfattere Foto: NBU | Heidi Marie Kriznik, leder i Den norske Forfatterforening Foto: DnF

Enige om ny strømmeavtale

Heidi Austlid, leder i Forleggerforeningen.

 

Eystein Hanssen, leder i Forfatterforbundet.
Foto: Forfatterforbundet / Morten Hvam

Alexander Løken, leder i
Norske barne- og ungdomsbokforfattere
Foto: NBU

Heidi Marie Kriznik, leder i
Den norske Forfatterforening
Foto: DnF

Forleggerforeningen og de tre forfatterforeningene for skjønnlitteratur er enige om nye normalavtaler som sikrer forfatternes inntekter ved strømming av lydbøker. Stadig flere velger lydbøker, og antall strømmetjenester i det norske markedet øker.

Etter lange forhandlinger ble Forfatterforbundet, Den norske Forfatterforening og Norske barne- og ungdomsbokforfattere denne uken enige med Forleggerforeningen om avtaler for lydbøker som også regulerer forfatternes inntekter fra strømmetjenester. Med den nye normalavtalen sikres alle forfattere som utgir på forlag i Forleggerforeningen et fast forskudd på nye lydbøker i strømmetjenester, en royaltysats på 28% av forlagenes inntekter og et garantert minstebeløp 11 kroner per lytting (eksemplar), med en høyere sats på kr 12,50 for de 250 første lyttingene. De nye beløpene skal også innføres i løpende avtaler. Ny royaltysats og garanterte beløp per strømming vil få virkning allerede fra 1. juli i år, mens endringer i den nye normalavtalen som krever tekniske endringer i strømmeappene vil innføres fra årsskiftet .

- Med denne avtalen kommer norske forfattere veldig mye bedre ut enn forfattere i andre land. Det er både fordi vi har et unikt kollektivt avtaleverk, og fordi de norske litteraturorganisasjonene viser vilje til gode kompromisser. Normalavtalene blir ikke mindre viktig fremover, når flere utenlandske aktører fra land uten et slikt avtaleverk nå etablerer seg i det norske strømmemarkedet. Skribentorganisasjoner i resten av Europa følger derfor våre forhandlinger med stor interesse, sier Forfatterforbundets leder Eystein Hanssen.

Han er glad for at avtalen har kommet i havn etter lang tids forhandlinger om et nytt markedsområde. Minstebeløpet for lytting vil slå inn når 15% av boken er lyttet til, og barne- og ungdomsbokforfatterne har også forhandlet frem en egen sats som sikrer at også korte barnebøker kan være bredt representert i tjenestene.

- Barn og unge er fremtidens lesere, men leser mindre enn før. For å bevare et mangfold av litteratur for barn, er det derfor viktig for oss å sikre rettferdige honorarer for alle lydbøker, også de korteste. NBU erfornøyde med at vi har klart å bevare stykkprismodellen. Litteratur er ikke metervare, og det er ikke bokens lengde som fastsetter dens kunstneriske verdi, sier leder i Norske Barne- og ungdomsbokforfattere Alexander Løken.

Forlagene som er med i Forleggerforeningen forplikter seg nå også for å jobbe aktivt for at strømmetjenestene skal synliggjøre bredden i litteraturutvalget i tjenestene, for å sikre norske lesere et godt litteraturtilbud fremover.

- Denne avtalen sikrer vilkårene for at vi kan fortsette å skape ny litteratur, og at forfattere på forlag som forplikter seg til å bruke normalavtalene kan få skikkelig betalt for dette i årene som kommer. Med denne avtalen kan forlagene fortsette å jobbe for å få ut en bredde av litteratur i lydformat til norske lesere, det er viktig for norsk språk og kultur, sier direktør i Forleggerforeningen Heidi Austlid.

Nytt i avtalen er også at det blir nå opprettet et eget teknisk beregningsutvalg for litteratur (TBU litteratur), der både forfatterne og forleggerne skal være representert. TBU litteratur skal samle inn data fra abonnementstjenestene og legge frem relevant statistikk hvert år i september. Utvalget skal virke etter bestemmelsene i åndsverkloven og EUs digitalmarkedsdirektiv.

- Vi er glade for at forfatterne får en avtale med like vilkår for lydbøker i strømmetjenestene, som styrker det det litterære økosystemet. TBU litteratur skal ruste forfatterforeningene og bransjen for å forstå økonomien og gi bedre kunnskap for å forhandle frem gode kollektive avtaler, vi er enige om at partene skal møtes hver høst når nye tall fra strømmetjenestene foreligger, sier Forfatterforeningens leder Heidi Marie Kriznik.

FAKTA OM NY LYDBOKAVTALE MED STRØMMETJENESTER

 

  • Nye normalavtaler for lydbøker som inkluderer strømming i abonnementstjenester skal sikre forfattere i Forleggerforeningens forlag nye standardsatser fra 1. juli 2021. De nye beløpene skal også innføres i løpende avtaler.
  • Forfatteren får en royaltysats på 28% av forlagets inntekter, og et garantert minstebeløp på 11 kroner per lytting, med en høyere sats på kr 12,50 for de første 250 lyttingene. Barne- og ungdomsbokforfattere har i tillegg en egen sats for lydbøker inntil 20 minutter, med 10 kroner for de første 250 lyttingene og deretter kr 8,75 per lytting.
  • Terskelen for når betaling utløses senkes fra 20% til 15%.
  • Et eget teknisk beregningsutvalg for litteratur, TBU litteratur, skal fremover samle inn data fra strømmetjenestene og produsere årlig statistikk for partene i avtalen.

Nye royalty- og garanterte minstesatser trer i kraft fra 1. juli 2021, mens endringer som krever tekniske endringer i strømmetjenestene, som å redusere innslagspunktet implementeres ved årsskiftet.

For intervjuer eller mer informasjon, kontakt:

 

Heidi Austlid, Forleggerforeningens direktør,90745 210

Eystein Hanssen, Forfatterforbundets leder,922 99 550

Alexander Løken, Norske barne- og ungdomsbokforfatteres leder,995 94 700

Heidi Marie Kriznik, Den norske Forfatterforenings leder,970 13223

Du finner flere artikler under: