Logo Forfatterforbundet

Ulovlig kopiering?

Varsel om ulovlig kopiering / misbruk av opphavsrett til litterære verk

Innmelding misbruk av verk

Mistenker du at et eller flere av dine verk blitt misbrukt eller ulovlig kopiert?


Da kan du gi oss et varsel om dette her. Ønsker du å melde inn brudd på mer enn ett verk, anbefaler vi at du fyller ut ett skjema for hvert av verkene.

All informasjon som du oppgir i dette skjemaet blir behandlet konfidensielt.

Vi vil utføre en forundersøkelse og gi deg tilbakemelding. Undersøkelser og behandlingstid kan ta opptil 14 dager. Denne tjenesten er i første omgang for skjønnlitterære forfattere, og kun for opphavere, ikke for organisasjoner eller forlag.

Bruk av skjema: Om du ikke ser "Send inn skjema", kan det være fordi du har skrevet inn feil mobilnummer eller for at du har skrevet inn et ISBN-nummer som ikke eksisterer. Trykk på "forrige" for å sjekke at du har skrevet inn riktig mobilnummer og eller riktig ISBN-nummer.

Du finner flere artikler under: