Logo Forfatterforbundet

Etterettelig, Lillebø?

Styremedlem i Forfatterforeningen Sandra Lillebø går i sitt innlegg i Klassekampen lørdag 26. juni i rette med tidligere leder i Forfatterforbundet, Jan Ove Ekeberg, og hans innlegg 19. juni.
Både i Forfatterforbundet og i Forfatterforeningen står ytringsfriheten sterkt. Det er å forvente at forfattere ytrer seg fritt. Som jeg allerede 19. juni orienterte Forfatterforeningens leder, Heidi Marie Kriznik om skriftlig, har Jan Ove Ekeberg ingen verv i Forfatterforbundet, og han representerer kun seg selv når han skriver.Når det gjelder innholdet i Ekebergs innlegg, er det relevant å minne om at ideen om en større, sammenslått skribentorganisasjon, ikke er ny. Slike tanker har vært drøftet skribentorganisasjonene imellom flere ganger, og på 1980-tallet kom sågar et initiativ om en slik større, sammenslått skribentorganisasjon fra to av Forfatterforeningens egne ledere, Karsten Alnæs og Toril Brekke.

Forfatterforbundets styre deler Alnæs og Brekkes tanker om at jo flere skjønnlitterære forfattere som samles i samme organisasjon, desto sterkere vil en slik organisasjon være. Det er det så vel økonomiske som politiske argumenter for, og en bred samling vil gi økt styrke for å fremme norsk språk og litteratur. Dette har også hele tiden vært Forfatterforbundets holdning.

Men som Lillebø selv skriver, er det grunnleggende i organisasjonsfriheten å akseptere andre organisasjoners rett og frie vilje til å innrette seg slik de mener det er best for sine medlemmer. Det er ikke Forfatterforbundets mandat – eller noen av de øvrige skribentorganisasjonenes mandat – å kreve endringer i andre organisasjoners indre liv. Forfatterforbundet skal ikke være et arnested for en palassrevolusjon i Forfatterforeningen.

Avslutningsvis gjentar jeg det vi konsekvent har hevdet siden stiftelsen: Forfatterforbundet er ikke motstandere av kvalitetsvurdering ved tildeling av stipender. Vi har aldri sagt at vi er mot en slik kvalitetsvurdering, og det har aldri vært vår holdning. Påstanden ble også grundig motbevist i voldgiftsrettssaken, der Forfatterforbundet vant fram med sitt krav. Det er beklagelig at Lillebø gjennom sitt innlegg likevel sprer uriktig informasjon.

Mye er sagt og ment om Forfatterforbundet, også av enkeltmedlemmer i Forfatterforeningen. Det lever vi godt med, og aksepterer en fri og frisk ytring på feltet, uten at vi mister blikket på det som er viktig: De skjønnlitterære forfatternes økonomiske og opphavsrettslige rettigheter. Forfatterforbundet og dets medlemmer er like opptatt av å fremme norsk litteratur og bedre forfatternes kår som de andre skribentorganisasjonene og deres medlemmer.

 

Eystein Hanssen,
leder i Forfatterforbundet

 

Kronikken sto første gang på trykk i Klassekampen 1. juli 2021.

 

 

Document facscimile
Du finner flere artikler under: