Inn mot høsten valgkamp har Forfatterforbundet som ambisjon å klargjøre våre litteraturpolitiske standpunkter overfor alle de politiske partiene. LO er en svært nyttig organisasjon i denne sammenhengen, fordi vi gjennom LOkultur ofte kan nå flere kulturpolitikere samtidig.

Forrige uke hadde vi møter med Anette Trettebergstuen (A), Åslaug Sem-Jacobsen (SP) og Freddy André Øvstegård (SV). Førstesekretær i LO, Julie Lødrup, var også med.

 

Økte bevilgninger må fange bredden

I møtet diskuterte vi hva en ny regjering kan og bør ta tak i på kultur- og litteraturfeltet etter valget. Forfatterforbundets budskap til politikerne er at økte bevilgninger til litteraturen bør komme alle ordningene til gode. En ensidig økning av midler til Kulturrådet og Kulturfondet tilbakestille den mer demokratiske fordelingen av bibliotekvederlagsmidlene vi nå har oppnådd. Vi er selvsagt for en økning av budsjettene, men da må pottene økes proporsjonalt, og i hvert fall bibliotekvederlagsmidlene.

 

Ny boklov

Vi tok også opp spørsmålet om en ny boklov. Her er vårt poeng først og fremst at den gamle loven (som aldri ble vedtatt) er utdatert. Det må skrives en ny, og det er svært viktig at den må omfatte de nye, digitale realitetene på litteraturfeltet, med strømming av lydbøker som et svært viktig moment.

 

Digitale rettigheter og mangfold

Forfatterforbundet har tidligere i år hatt møter med MDGs kulturpolitikere, Farid Shariati

og Kristoffer Robin Haug, der vi inn mot valgkampen påpekte at vi er opptatt av digitale rettigheter for forfattere, samtidig som vi ønsker størst mulig pluralisme i publiseringsformer for litteratur. Utgiverens og forfatternes rolle er i stadig endring, og vi må se dette som en mulighet, ikke som et problem.

 

Vår ambisjon er ellers å møte alle de øvrige kulturpolitikerne for Venstre, Høyre, KRF, FRP, Rødt og Sentrum før valget.

 

Foto-kollasj: LO