Logo Forfatterforbundet

En liten hilsen før sommeren

Kjære alle sammen!

Vel tre år etter oppstarten av Forfatterforbundet kan vi puste litt roligere. 26. mai 2021 kom avgjørelsen i voldgiftsretten. Vi skal disponere 13% av de skjønnlitterære midlene av bibliotekvederlaget.

Veien fram til denne avgjørelsen var lang, strevsom og kostbar. Og det var en arbeidsseier for styret, sekretariatet og alle blant medlemmene ellers som har bidratt. Tusen takk til alle.

For de som ikke er helt oppdatert, kan dere lese om voldgiftsrettssaken her på Forfatterforbundets nettsider, i Bok365, her og her, i Klassekampen og på nettsidene til Forfatterforeningen, Dramatikerne, NBUog NO.

Samarbeid

Selv er jeg av den oppfatning at vi må legge dette bak oss og se framover, slik jeg tok til ordet for i kronikkenFremad kolleger!,som også sto på trykk i Klassekampen.

Forfatterne har mest å vinne på at foreningene samarbeider. Skal vi være et nyttig og effektivt forbund, må vi søke samarbeid på alle relevante områder og arenaer, slik at vi best tjener våre medlemmer. Derfor vil jeg ta initiativ til å møte og berede grunnen for et konstruktivt og tettere samarbeid med alle skribentorganisasjonene.

Vi skal være en åpen og konstruktiv samarbeidspartner.

Stipender neste år

Hva skjer nå? Det er det sikkert mange som har tenkt, nå som vi endelig har en reell pott vi kan forvalte til beste for skjønnlitterære forfattere.

Rent praktisk vil det først være slik at vi har fått etterbetalt de pengene vi etter voldgiftsdommen har rett på. Pengene – vel 13 millioner – er kommet inn på konto i disse dager.

Denne uken har styret i Forfatterforbundets vederlagsfond trådt sammen for første gang. Dette var styreleder Nina Børge-Asks første møte med styret, og ble holdt i form av et seminar der vi skal lærte av NFFO hvordan de håndterer sin stipendordning.

Samtidig har stipendkomiteen startet sine forberedelser. De vil se på en dypere definering av våre vedtekter for stipender, samtidig som den tekniske løsningen for stipendsøknader skal testes grundig.

Vi tror ikke det er realistisk å dele ut våre første stipender før i 2022.

Økende medlemsmasse

Det er svært gledelig å registrere at vi igjen har økende medlemsmasse, etter at det var noen utmeldinger i og rundt voldgiftsrettssaken. Vi er fortsatt rundt 400 totalt, men andelen aktive forfattere er økende sammenlignet med aspirantmedlemmene.

Politisk påvirkningsarbeid

Mer og mer av sekretariatets tid går med til kontakt med andre aktører på litteraturfeltet. Vi har bedt om å få møte Kulturrådet, der vi går igjennom alle relevante ordninger på litteraturfeltet og ser på hvordan Forfatterforbundet kan bidra.

Vi er også i dialog med Litteraturfestivalen på Lillehammer, der vi fra neste år kan forvente å kunne bidra til festivalen på samme vilkår som de øvrige skribentorganisasjonene.

Gjennom LOkultur fortsetter vi de regelmessige møtene også mot stortingspolitikere inn mot valget, der vi særskilt har lobbet for at alle støtteordningene må styrkes, ikke kun bevilgningene til kunstnerstipendene. Vi har foreløpig hatt møter med kulturpolitikere fra Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet og MDG.

Styreseminar

Styret avholder sitt første seminar noensinne siden interimstyret meislet ut hva Forfatterforbundet skulle være i Fredrikstad i starten av 2018. Pandemien har selvsagt mesteparten av skylden for at vi ikke har kunnet samle oss før, men fredag 25. juni møtes styret for å justere strategiplanen for de neste årene.

God sommer!

Jeg håper alle får seg den gode sommertiden dere ønsker, hvor enn dere befinner dere, og hva enn du tenker å bruke tiden til. Kanskje sees noen av oss på et eller flere arrangement, nå som det igjen ser ut til å bli mulig å møtes fysisk.

Er du i skrivemodus minner nettredaksjonen om at vi gjerne tar imot bidrag til «Fri ytring». Sjekk også ut LOfavør-tilbudene for sommeren. Det er gode rabatter å hente på hoteller, leiebil, Hurtigruten, Tusenfryd m.v.

 

Riktig god sommer!

 

Med vennlig hilsen

Eystein Hanssen,
styreleder i Forfatterforbundet

Du finner flere artikler under: