Hvordan påvirker litteratur og lesing andre kunstformer? Magne Furuholmen og Morten Qvenild samtalte om sitt forhold til litteratur og hvordan dette har påvirket deres ulike kunstnerskap.

Både Furuholmen og Qvenild har begge vært ivrige lesere siden ungdomsårene. Furuholmens mor introduserte ham til bøker. Hun var selv språklærer og en ivrig leser. Magnes første sjelsettende leseopplevelse var en av morens bøker; «Kimen» av Tarjei Vesaas. Ikke et innlysende valg for en nynorsk-kritisk Oslo-gutt, men gjennom lesingen av den dramatiske boken skjønte han hvor viktig språket var, hvilke muligheter som ligger i det og hvilken poetisk kraft som finnes i ordene.

Morten Qvenilds møte med Jens Bjørneboes forfatterskap skulle prege store deler av hans ungdomstid. Han ble introdusert til Bjørneboe av sin ti år eldre bror allerede som tiåring gjennom Anne Grete Preus’ tonesatte dikt av Bjørneboe. Den unge Morten leste siden alle Bjørneboes bøker og ser fortsatt på Bjørneboe som en bauta i norsk litteratur og en viktig stemme.

 

Innfallsmetoden

Begge to kan fortelle at de leser etter innfallsmetoden og at bøker og tekst oppdages underveis og gjennom ulike veier livet tar. Qvenild siterte Børli som i sin tid mente han burde ha vært mer systematisk i sin lesning, men både Furuholmen og Qvenild er enige om at innfallsmetoden gir større frihet til å oppdage nye stemmer og nye bøker.

Fordi de begge er ivrige lesere påvirkes også deres kunstfelt naturlig nok av litteraturen. Furuholmen har selvsagt brukt mye av sin kjærlighet for ord og tekst i musikken, men tekst er også viktig i mye av hans skulptur og billedkunst. Under festivalen er mange av disse verkene utstilt på Galleri Zink. Furuholmen har også bak seg et samarbeid med forfatter Lars Saabye Christensen, et prosjekt som oppsto som en forlengelse av Furuholmens arbeid med musikken til filmatiseringen av Beatles. Furuholmen kunne fortelle at samarbeidet oppsto som en sorgprosess over hvor dårlig filmen ble. Resultatet ble et kunstprosjekt med Saabyes «hjemløse setninger».

Qvenild har på sin side samarbeidet direkte med forfatter Frode Grytten. Også her oppsto samarbeidet litt tilfeldig da Qvenild steppet inn for en musiker som ikke dukket opp under en opplesing i Kongsberg. De to har blant annet samarbeidet om bestillingsverket Area 51 under Kongsberg jazzfestival, et verk som senere er utgitt både i bokform og på plate.

Under Litteraturfestivalen er Qvenild aktuell som musiker i forestillingn Sult, fra klassiker til tegneserieroman. Furuholmen er festivalkunstner på Galleri Zink og har i  utstillingen valgt verk hvor litteraturen står sterkt i både skulptur, lerret og grafikk.

Foto fra Litteraturfestivalens nettside. Foto Furuholmen: Nina Djerff, Foto Qvenild: Thomas Bjørndahl