15 måneder med nedstenging og restriksjoner har gått sterkt utover kunstnere, arrangører og underleverandører til de mange festivalene i landet. På konferansen Festival Morgana under Lillehammer Litteraturfestival møttes forskjellige aktører i kunstfeltet for å diskutere veien videre.

Det viktigste spørsmålet var naturlig nok hvordan man kan legge til rette for å få folk tilbake til festivalene og de andre møteplassene for kultur og få folk ut av den kollektive depresjonen som har oppstått på grunn av de langvarige restriksjonene. Der man for et år siden snakket om å komme tilbake til normalen, snakkes det nå om den «nye normalen» hvor smittevern og nedskalerte løsninger står i sentrum. Konferansen forsøkte også å redegjøre for tingenes tilstand i dag og forskjellige scenarier for den videre kulturformidlingen.

 

Tingenes tilstand

Hvordan er så tingenes tilstand etter 15 måneder med nedstengt kulturliv?

  • Boksalget hadde faktisk et svært godt år i 2020, kunne Heidi Austlid, leder i Forleggerforeningen, fortelle. Dette gjaldt også strømme- og lyttetjenester.
  • Marit Borkenhagen, direktør for Norsk Litteraturfestival, uroer seg imidlertid for bråstoppen for møteplasser for å diskutere litteraturen, noen som rammer både leserne og forfatterne. Selv om digitale løsninger kan fungere som et supplement kan det ikke erstatte det fysiske møte mellom leser og forfatter.
  • Kari Spjældnes, stipendiat ved Høyskolen Kristiania, deler denne bekymringen og mener at mangelen på litterære møter gjør litteraturen mindre relevant. Hun trekker frem at den digitale formidlingen krever en helt annen måte å videreformidle kunnskap på enn det fysiske møtet og at mye må gjøres for å gjøre den god og interessant.
  • Ingvild Herzog, daglig leder for Norsk forfattersentrum trakk frem viktigheten av blant annet den kulturelle skolesekken som gir barn og unge en ny dimensjon i møte med forfattere. Hun mener man mister dialogen i ren digital formidling og at den kun bør være et supplement til det fysiske møtet. Hun var også bekymret for hva den reduserte litteraturformidlingen har å si for forfatterens økonomiske situasjon.

Forfatter Marta Breen fortalte om sin erfaring som forfatter gjennom nedstengingen. Hun kunne fortelle at det har vært liten forståelse i debatten for de økonomiske belastningene pandemien har påført forfatterne i form av tapte oppdrag og kontrakter. Som forfatter er de fleste frilansere og hun understreket viktigheten av at det må fortsette å være slik for å sikre de frie stemmene som motsats til de store mediekonsernene.

 

Hvordan kan vi gjenåpne festivalene?

Svein-Egil Hernes, produsent og Atle Fretheim fra FHI redegjorde for hvordan de ser for seg gjenåpningen av festival-Norge. De regner begge med mange måneder med smitteverntiltak og la frem sin plan for hvordan dette kan ivaretas best mulig i en festivalsituasjon. Det legges opp til avstandskrav, antallsbegrensinger og generelle smittevernstiltak. De understreket viktigheten av at det ikke skal være høyere smitterisiko på arrangement enn i samfunnet forøvrig. Man ser for seg en bevisst styring av publikum under arrangementene, testing før, under og etter festival og sporing av publikum via app eller sporingsarmbånd. Koronasertifikat kan også være aktuelt som hjelpemiddel. Tester i andre europeiske land viser at bevisst styring og overvåking av publikum har fungert.

May Brit Støve, direktør Peer Gynt-stemnet, Petter Myhr, direktør Olavsfestdagene, Mariann Bjørnelv og festivalsjef Moldejazz fortalte i tillegg om sine forberedelser for gjenåpning med blant annet begrenset antall besøkene, flere forestillinger, flere innganger for slusing av publikum og inndeling av publikum i kohorter.

 

Veien videre

Hva vil så pandemien bety for kultursektoren på sikt? Haakon Bekeng-Flemmen fra Kulturrådet informerte om kartleggingen som er bestilt av Kulturdepartementet for å kartlegge konsekvensene av pandemien på kulturfeltet, effekten av krisetiltakene og hvilke virkemidler som eventuelt kan avhjelpe situasjonen. Han kunne blant annet fortelle at etter overnattings- og serveringsbransjen er det kulturbransjen som har vært hardest rammet av tiltakene og at inntektene i denne sektoren i snitt har blitt redusert med over 30% i løpet av krisen. Han vektla viktigheten av et tett samarbeid med aktørene.

Konferansen ble avsluttet med en politisk duell om gjenoppbygging av kulturfeltet, med Even Aleksander Hagen (Fylkesordfører i Innlandet fylkeskommune, Ap) og Line Spiten (Politisk rådgiver Familie- og kulturfraksjonen Høyres Stortingsgruppe).

 

Foto: Fra Krimfestivalen 5. mars 2020, én uke før Norge stengte ned.