Logo Forfatterforbundet
Dorthe Erichsen, styremedlem og leder av stipendkomiteen i Forfatterforbundet og Eystein Hanssen, styreleder i Forfatterforbundet.
Dorthe Erichsen, styremedlem og leder av stipendkomiteen i Forfatterforbundet og Eystein Hanssen, styreleder i Forfatterforbundet.

Forfatterforbundet vant fram i voldgiftsretten

Forfatterforbundet fikk medhold i voldgiftsrettssaken om ny fordeling av bibliotekvederlaget. I dommen gis Forfatterforbundet 13% av den skjønnlitterære potten.

Rettens slutning

  1. Følgende fordelingsnøkkel legges til grunn ved fordelingen på det skjønnlitterære området for perioden 2019 til 2021:
  • Den norske Forfatterforening 27%
  • Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere 20%
  • Norsk oversetterforening 20%
  • Norske Dramatikeres Forbund 20%
  • Forfatterforbundet 13%
  1. Hver av partene bærer egne sakskostnader.
  2. Voldgiftsrettens honorar og omkostninger fordeles forholdsmessig mellom partene etter samme fordelingsnøkkel som bibliotekvederlaget. Sakens parter er solidarisk ansvarlige for betalingen

 

Øker med 2 %-poeng. Den norske Forfatterforening får regningen

Dommen er i tråd med saksøkernes påstander, 20% til hver organisasjon, mens Forfatterforbundet blir tilkjent 13%, mot 11%, som var forhandlingsutvalgets konklusjon. Forhandlingsutvalget tilkjente i 2020 hver av de tre saksøkerne 19%, mens Den norske Forfatterforening (DnF) fikk 32%.

– I realiteten er det Den norske Forfatterforening som bærer kostnaden ved omfordelingen av bibliotekvederlagsmidlene, sier leder i Forfatterforbundet, Eystein Hanssen. – Vi er glade for at retten ikke har lagt vekt på DnFs gjentatte anklager mot Forfatterforbundet som organisasjon, vår virksomhet og våre medlemmer.

Helt siden Forfatterforbundet fikk forhandlingsrett til bibliotekvederlaget, har forbundet argumentert for at det skulle kunne forvalte en forholdsmessig andel av bibliotekvederlagsmidlene, på lik linje med de øvrige skjønnlitterære skribentorganisasjonene.

– Det er gledelig at retten har lyttet til våre argumenter, sier Hanssen. – Nå ser vi fram til å legge dette bak oss og fortsette vårt arbeid for norske, skjønnlitterære forfattere.

 

Stipendprogram

Forfatterforbundet har jobbet i det stille med sitt stipendprogram parallelt med voldgiftsrettens behandling.

– Uansett utfall har vi visst at vi skulle utdele stipender, sier styremedlem og leder av Forfatterforbundets stipendkomité, Dorthe Erichsen. – Nå starter forberedelsene til det vi hele tiden har hatt som mål, nemlig å forvalte stipendmidler til beste for et bredt felt av norske, skjønnlitterære forfattere.

 

Vederlagsfondet står klart

Forfatterforbundets vederlagsfond ble etablert allerede i 2020, og har siden saksøkerne Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Norsk Oversetterforening og Norsk Dramatikerforbund gikk til sak mot Den norske Forfatterforening og Forfatterforbundet, stått på vent.

– Endelig kommer vi i gang, sier Erichsen. – Vi gleder oss til å være med å prege det norske litteraturfeltet.

 

(Ordne knapp her) Last ned og les hele dommen!

Du finner flere artikler under: