Logo Forfatterforbundet

Om tre uker har vi svaret

Forrige uke ble forhandlingene i voldgiftsrettssaken om en ny fordeling av bibliotekvederlagsmidlene for skjønnlitterære forfattere gjennomført.

I voldgiftsrettssaken har Norske Barne- og ungdomsbokforfattere (NBU), Norsk Oversetterforening (NO) og Norske Dramatikeres Forbund (NDF) gått til sak mot Den norske Forfatterforening (DnF) og Forfatterforbundet om fordelingen av bibliotekvederlagsmidlene for skjønnlitterære forfattere, i perioden 2019 – 2021.

Partene har hver for seg argumentert for sine synspunkter, i all hovedsak langs kjente linjer, og ført sine egne vitner.

 

Konsistent argumentasjon

Forfatterforbundet er i utgangspunktet tilkjent 11% av den skjønnlitterære potten. Sett i forhold til det antall medlemmer Forfatterforbundet har, gir andelen på 11% lavere uttelling sammenliknet med medlemsmassen, enn tilfellet er for de øvrige fire organisasjonene. Vi har hele tiden argumentert konsistent og mener at skribentorganisasjonene må behandles likt.

 

Tre uker

Ved avslutning av rettsforhandlingene onsdag 5. mai i forrige uke, sa rettens leder, advokat Are Stenvik (H) at dommen ville foreligge om senest fire uker. Det vil si onsdag 2. juni, tre uker fra i dag.

Avgjørelsen som da foreligger setter et endelig punktum for diskusjonen om fordelingen av bibliotekvederlagsmidlene mellom de skjønnlitterære skribentorganisasjonene, for årene 2019 – 2021.

 

Privat rettssak

En voldgiftsrettssak er privat. Det vil si at det ikke er anledning til å referere fra rettssaken ut over det alle de involverte partene er enige om. Det er likevel enighet blant partene om at selve dommen vil bli offentliggjort.

Avgjørelsen er endelig og kan ikke ankes.

Du finner flere artikler under: