Lørdag 24. april ble Landsmøtet 2021 gjennomført digitalt på Zoom. På forhånd hadde alle medlemmer fått tilsendt landsmøtepapirene med styrets innstillinger til vedtak. Ordinære medlemmer (med skjønnlitterær utgivelse) hadde i tillegg fått tilsendt personlig lenke til et digitalt stemmeskjema. Mange valgte å benytte seg av muligheten for å la sin stemme høres, noe som sikrer styret et bredt styringsgrunnlag i det videre arbeidet.  

Alle innstillinger til vedtak ble stemt fram med et overveldende flertall. Da valgkomiteen så det som viktig med kontinuitet i arbeidet for styre og stipendkomité, var deres innstilling at kandidater på valg ble gjenvalgt. Eystein Hanssen fortsetter som styreleder for forbundet.

Valgkomiteen har bestått av Hanne Kristin Rohde (leder), Jeanette Semb og Salmund Kyvik.

 

Styret i Forfatterforbundet 2021 – 2022

Eystein Hanssen, leder Gjenvalgt – 2 år
Trond Vernegg, nestleder Ikke på valg
Sidsel Dalen Gjenvalgt – 2 år
Dorthe Erichsen Ikke på valg
Roar Ræstad Ikke på valg
Varamedlemmer:
Eirik Wekre Ikke på valg
Helle Stensbak Ikke på valg

Presentasjon av styremedlemmene finner du her

 

 Stipendkomiteen 2021 – 2022

Dorthe Erichsen, leder Gjenvalgt – 2 år
Lene Lauritsen Kjølner Gjenvalgt – 2 år
Gunhild Haugnes Gjenvalgt – 2 år
Tore Aurstad Gjenvalgt – 1 år
Agnes Matre Ikke på valg
Varamedlem:
Jan Erik Øvergård Ikke på valg

 

Styret og stipendkomiteen takker for fornyet tillit. Forbundet takker ellers alle medlemmer som stilte i dette digitale landsmøtet. Vi håper og tror at vi neste gang kan ønske velkommen og samles til et ordinært landsmøte!