Norge ligger langt framme digitalt, og digitale strømmetjenester på litteraturfeltet gir betydelige forskyvninger i konsum og lønnsomhetsfordeling mellom opphavere og forlag. Åpenheten det legges opp til i Digitalmarkedsdirektivet er kjærkommen og nødvendig for at opphavere til litterære verk i det hele tatt skal kunne få innsikt i pengestrømmene på det digitale litteraturfeltet.

Eystein Hanssen, leder av Forfatterforbundet

– Forfatterforbundet mener Digitalmarkedsdirektivets artikkel 18, 19 og 20 er av avgjørende betydning for at norske opphavere til litteratur som strømmes i strømmetjenestene skal ha krav på reelt innsyn i hvordan forlag og strømmetjenester tjener penger på forfatternes åndsverk, sier leder i Forfatterforbundet, Eystein Hanssen.

Vårt høringsinnspil til Digitalmarkedsdirektivet finner du her.

Alle høringsinnspillene kan du lese på regjeringen.no.

Digitalmarkedsdirektivet kan du lese om på EUs offisielle nettside.