Forleggerforeningen og Forfatterforbundet er enige om en normalkontrakt for serieromanforfattere, Bokgruppe 9. Heretter får serieromanforfattere på medlemsforlag 10% royalty fra første bok, en økning på 33% fra det tidligere minstenivået på 7,5%.

– Vi er godt fornøyd med å ha fått en slik avtale på plass, sier Dorthe Erichsen, medlem av Forfatterforbundets forhandlingsutvalg og serieforfatter. – Vi hører til en gruppe forfattere som i motsetning til resten av bransjen ikke har hatt noe standard avtaleverk, og som heller ikke nyter godt av støtte fra den offentlige innkjøpsordningen.

– Begge sider har vært opptatt av å komme til målet, sier Forleggerforeningens forhandlingsleder, Karin Mundal. – Det har vært en ryddig og grei prosess, og vi har kommet frem til en ny avtale som er både tydelig og balansert for begge parter.

 

Dette er de avtalte nivåene

  • 10 % < 5000 solgte eks.
  • 15% på 5001–20 000 solgte eks.
  • 20% på 20 001–40 000 solgte eks.
  • 25% > 40 000 solgte eks.

Ved evt. salg til bokklubber lages egen avtale.

    1. For e-bok er royaltyen 25% av kundens pris.
    2. For lydbok/strømmesalg: 25% royalty av forlagets nettoinntekt.

Ved tidsbasert modell: minstepris på kr 1,20 pr time. Normalkontrakten for serieforfattere inkluderer avtale om strømming.

– Serieromanforfattere er storprodusenter av leselyst, sier Jan Erik Øvergård, også medlem av Forfatterforbundets forhandlingsutvalg. – For oss er det praktisk med én avtale som regulerer forfatternes vederlag både for papirbøker, e-bøker, lydbøker og strømmetjenestene. Det passer vår arbeidsmetodikk.

 

Ingen innkjøpsordning

Seriebokforfattere blir ikke innkjøpt over innkjøpsordningen for bibliotekene. – Fordi det ikke er noen innkjøpsordning, har vår del av bransjen alltid hatt andre vilkår, sier Erichsen. – Men våre verk kjøpes inn direkte av mange bibliotek, og vi har gode utlån.

Fra før har Forfatterforbundet forhandlet fram en minsteavtale for serieforfattere med Vigmostad & Bjørke, som står utenfor Forleggerforeningen.

 

Kontaktperson Forfatterforbundet: Dorthe Erichsen, mobil 908 32 899