Logo Forfatterforbundet

Kjære forfatter, er du klar for en tilværelse som minstepensjonist?

Det er nemlig ingen som sparer for deg til din pensjon. Historiene vi forfattere får høre om forbedring av kunstneres kår, politisk påvirkningsarbeid og ideer om at noen der ute et sted skal bevilge egne potter til pensjon for alle med lav næringsinntekt, må tas for det det er: fiksjon.

Realiteten er at ingen heller kommer til å spare til din pensjon. Som forfatter må du rett og slett ta ansvar og spare selv. Derfor jobber Forfatterforbundet sammen med LO for økt bevissthet rundt pensjon blant våre medlemmer, og blant forfattere flest. Det er på tide å ta grep. Vi kaller dette initiativet forfatterpensjon.

 

Med stø kurs mot minstepensjon

Forfattere flest er næringsdrivende. Forfattere på forlag får inntekt fra royalty, enten i form av forskudd ved utgivelse, eller etterbetalt royalty året etter at boksalget har funnet sted. Indieforfattere, som selv står for sin utgivelse, får en større del kaka ved hvert boksalg. I tillegg har mange forfattere inntekter fra foredrag, arrangementer, festivaler eller Den kulturelle skolesekken. Noen ytterst få er så heldige å få stipend.

Litt her og litt der blir til slutt en jobb for noen, men de aller fleste forfattere tjener likevel ikke nok på sin forfattervirksomhet til å opprettholde en gjennomsnittlig årsinntekt, eller nok til å kunne leve av inntekten fra forfattervirksomheten.

Lav inntekt er utfordrende nok, men problemet forfølger forfatteren også inn i alderdommen. Sliter man med å få endene til å møtes, samtidig som man har næringsinntekt, blir det lett til at pensjonssparing ikke blir prioritert.

Samtidig er det typisk for selvstendig næringsdrivende i kreative yrker å trekke fra absolutt alle utgifter man finner relevante. Det er selvsagt riktig at utgifter til inntekts ervervelse skal kunne trekkes fra, men dette reduserer også næringsinntekten og dermed det overskuddet i virksomheten som blir din skattbare personinntekt.

Lav personinntekt koblet med null sparing til pensjon er stø kurs mot en tilværelse som minstepensjonist.

 

Du må selv ta ansvar

Undersøkelser indikerer at forfattere i snitt tjener mellom 220 000 og 250000 fra sin forfattervirksomhet. Dette gir ca. 183000 for gifte/samboende og ca. 204000 for enslige i garantipensjon (minstepensjon)..

Denne velferdsbomben er et underkommunisert problem for forfattere, kunstnere og utøvere i alle kreative bransjer. Forfattere er gjerne drømmende mennesker. Når vi debuterer, er vi fulle av pepp og pågangsmot. «Se hvordan den forfatteren ble solgt til utlandet, hvor mye han dro inn på strømming i fjor, hvordan hun har ligget ukevis på salgslistene før jul.»

Jo, det er sant alt sammen. Men det er bare noen få prosent av forfatterne som ender der. Resten av oss ligger midt i laget og må forholde seg til livets harde, økonomiske realiteter.

Derfor bør du starte pensjonssparingen i dag. Det handler om å ta ansvar for din egen tilværelse når du blir eldre.

Og jeg gjentar: Det er ingen andre som gjør det for deg.

 

Start sparingen i dag!

Utover folketrygd bør du altså spare selv. Jo før du begynner, jo bedre. Her er noen regneeksempler:

Sparer du 300 kroner i måneden fra du er 20 år, har du anslagsvis 450000 mer å fylle på pensjonen med ved fylte 67 år. Fordelt over 15 år er det 2500 – 3000 per måned. Starter du å spare når du er 30, må du spare 500 i måneden for å oppnå det samme. Har du mulighet til å spare 750 per måned fra du er 30 år, har du vel 680000 mer å fordele utover. Med samme fordeling blir dette cirka 3750 per måned.*

I disse dager rulles ordningen med egen pensjonskonto ut. Det er en sparekonto der du kan se din tjenestepensjon, altså alle pengene tidligere og nåværende arbeidsgivere har avsatt (spart) til din pensjon, og du får mulighet til å velge hvem som skal forvalte pensjonen din. Har du organisert deg med eget aksjeselskap for dine forfatterinntekter, hvor du utbetaler lønn og selv sparer obligatorisk tjenestepensjon (OTP), eller har annet lønnet arbeid ved siden av forfattervirksomheten, vil du kunne se denne sparingen på pensjonskontoen.

Men for alle dere med næringsinntekt, er Forfatterforbundets klare oppfordring at hvis du ønsker å unngå å bli minstepensjonist, må du ta aktivt grep om din egen forfatterpensjon.

Alle våre medlemmer vil få tilbud om en egen ordning gjennom LO og LOfavør. Dette er ikke reklame, men viktig sosialt fagforeningsarbeid.

 

* Regneeksemplene er fra Sparebank1s pensjonskalkulator. Avkastning på pensjonssparing vil variere fra år til år og med den enkelte tilbyder. De fleste bank- og forsikringsselskaper har kalkulatorer ute på nett.

 

Du finner flere artikler under: