Logo Forfatterforbundet
Foto: Shutterstock

Forfatterforbundet har flere sammenfallende hjertesaker med Kunstnernettverket

Forfatterforbundet er opptatt av og interessert i samarbeid, konstruktiv dialog og erfaringsutveksling med andre kunstnerorganisasjoner. Vi har de samme utfordringene, og man drar best sammen. Derfor søkte forbundet opptak i Kunstnernettverket.

Kunstnernettverket arbeider i all hovedsak med kunstnerpolitikk, deriblant inntektsforhold, rettigheter, stipender, vederlag og opphavsrett, med andre ord saker Forfatterforbundet arbeider med hver dag og hvor vi har oppnådd mye i de tre årene forbundet har eksistert. Som kjent nå, kom vi ikke med i nettverket

– Vi opplever Kunstnernettverket som et sted hvor gode krefter samles for å jobbe for kunstnerfellesskapets beste, og det vil vi bidra til. Vi ser også at alle de vi ellers finner det naturlig å samarbeide med, er der. Vi tenker det er naturlig at vi tar vår del av fellesansvaret,uttalte leder Eystein Hanssen til Bok 365.no

Avslaget på Forfatterforbundets søknad om opptak i nettverket begrunnes med at «… kunstnergruppen som Forfatterforbundet organiserer kan anses å være representert av en større organisasjon i nettverket.». Med andre ord anses Forfatterforbundets medlemmer representert av Den norske Forfatterforening (DnF) i nettverket.

 

Kun Forfatterforbundet representerer Forfatterforbundet

Men DnF kan ikke representere Forfatterforbundets medlemmer, det følger av organisasjonsretten. Med andre ord kan heller ikke Kunstnernettverket hevde å representere Forfatterforbundet.

– Vi finner begrunnelsen for avslaget underlig. Hvis en organisasjon ikke får være med i Kunstnernettverket, men nettverket på eget initiativ beslutter at man er «representert» ved en annen og større organisasjon, risikerer organisasjoner som står utenfor nettverket å bli tatt til inntekt for meninger de kanskje ikke har, uttalte Hanssen videre til Bok365.

For medlemmene er det ikke likegyldig hvem som representerer dem og hva slags saker foreningen velger å fronte.
– Som forfatter står man fritt til å la seg representere av en fagforening og Forfatterforeningen kan ikke, og har heller ingen rett til, å påberope seg å representere våre medlemmer, sier Hanssen.

Selv om et betydelig antall av nettverkets medlemmer støttet innlemmelsen, opererer nettverket med et konsensusprinsipp. Det betyr at det må være total enighet for avgjørelser. Konsensusprinsippet (istedenfor 2/3-prinsippet, som gjelder i de fleste andre sammenslutninger og organisasjoner) forsvares med at det i nettverket i all hovedsak arbeides med å fremme politiske, overordnede saker hvor det er viktig at alle organisasjoner i nettverket stiller seg samlet bak det som frontes.

 

Jobber videre med viktige hjertesaker

– Vår ambisjon er å samarbeide med andre organisasjoner om viktige, overordnede politiske saker, sier organisasjonssekretær Lena Roer. – Blant annet vet vi at det i mange år har blitt arbeidet med å komme frem til gode løsninger for kunstneres pensjonsrettigheter, en sak som også er svært viktig for oss, og som vi jobber aktivt med gjennom LO.

Som et av 26 fagforbund i LO har Forfatterforbundet tilgang til LOs fordelsprogram. Vi er i tett dialog med LOfavør og Sparebank1 for å bidra til gode og tilpassede pensjonsspareavtaler for medlemmene.

Forfatterforbundet vil selvsagt fortsette å øve press på at også staten skal bidra, slik Kunstnernettverket gjør, men vi har også tatt konsekvensen av statens vegring og satt fokus på en mer realistisk tilnærming til forfatteres fremtidige pensjonsfremtid.

Å spare til egen pensjon stiller krav til at medlemmene selv tar ansvar for egen fremtid som pensjonist. For Forfatterforbundet er det en sentral oppgave å legge til rette for at dette blir så enkelt og fordelaktig som mulig, slik at flest mulig får en god pensjonstilværelse når den tid kommer.

 

Les på bloggen:Kjære forfatter, er du klar for en tilværelse som minstepensjonist?

 

Du finner flere artikler under: