Logo Forfatterforbundet
Eystein Hanssen

Ny strømmeaktør gir nye muligheter

Den svenske strømmetjenesten Nextory etablerer seg i Norge. I et marked som fram til nå har fungert som et «duopol+1» med Storytel som den dominerende tjenesten, Fabel som utfordrer, og med Ebok+ som en tjeneste som ikke har sluppet helt til, er det usikkert hvordan markedet vil utvikle seg med flere aktører. Hvis økt konkurranse betyr at både lyttere og forfattere kommer bedre ut, er det bra. Hvis det går som på musikkområdet, der konkurransen mellom plattformene førte til at innholdsprodusentene knapt får betalt, er det ikke bra.

Men strømming av lydbøker er kommet for å bli. Derfor må vi sørge for å innrette dette slik at viktige litteraturpolitiske hensyn ivaretas. Det jobber Forfatterforbundet for. Strømming er allerede en svært viktig del av mange forfatteres inntektsgrunnlag. Noen av oss får faktisk den største delen av inntektene fra denne utnyttelsesformen. Selvsagt vil forfatteren da nå ut til flest mulig lyttere, og være til stede over alt hvor det lyttes til bøker.

 

Endringsdriver

Teknologisk endring kommer gjerne brått, og kan hende går den ikke i den retningen vi hadde sett for oss. Som skribentorganisasjon må vi forholde oss til at teknologisk endring også endrer hvordan vi tjener penger på vårt åndsverk. Jeg tror også at strømming i noen grad kan endre litteraturens komposisjon og utforming, og at den kan drive fram nye sjangre, slik man allerede ser spor av hos både hos Storytel og Fabel med direkte innholdsproduksjon.

Kanskje flyter randsonene av litteraturen da over i dramatikk og motsatt. Det er ikke et problem, det kan heller sees som en ny mulighet. Faktisk er dette noe av det viktigste vi skrivende mennesker kan notere oss nå: Strømmetjenestene blir avhengige av å tilby også eksklusivt innhold. Det åpner seg faktisk et nytt marked for forfattere.

Slike situasjoner er heller ikke noe nytt. Historisk sett har mange kjente forfattere blitt store nettopp fordi de maktet å formatisere sin litterære produksjon slik at den passet samtidens muligheter for distribusjon. Charles Dickens, for eksempel, publiserte flere av sine romaner som føljetonger av korthistorier i tidsskrifter.

 

På tide å komme videre

I dette bildet er det en god ting at det dukker opp nye strømmeaktører i Norge, uten binding til forlag. Nextory kan ta en fri posisjon og tilby bøker fra alle forlag. Det har også Magnus Nytell, ansvarlig for Nextorys internasjonale satsing, forklart meg i en samtale vi hadde før selskapet gikk offentlig ut om sine planer i Norge. En ny og fri aktør kan være et positivt bidrag til at norske forfattere gis rimelig tilgang til markedet, og ikke tvinges inn i eksklusive avtaler med kun én strømmetjeneste.

Konfliktene og diskusjonene rundt strømmerettigheter, i hvilken grad forfatteren får en rimelig andel av inntektene og om de når ut til lytterne, har pågått i flere år. Den norske Forfatterforening og Forfatterforbundet har forhandlet med Forleggerforeningen om en normalkontrakt for strømmebøker i over ett år. Fortsatt er vi ikke ferdig, men det er å håpe at dette kommer i mål om ikke lenge. Samtidig starter NBU sine forhandlinger om en egen avtale for barne- og ungdomsbokforfattere, mens oversettere og serieforfattere har valgt å la sine strømmerettigheter bli regulert i normalkontraktene.

Strømming er nå mainstream og en viktig inntektskilde for både forfatter og forlag. Da må vi sikre en rimelig fordeling av inntektene fra strømming mellom forfatter, forlag og strømmetjeneste, slik at forfatterne sikres en akseptabel minimumsbetaling for sitt åndsverk.

 

Du finner flere artikler under: