Logo Forfatterforbundet

Strømmeinntektene øker, rettighetsoverdragelse kan fristille forfatterne

2020 har vært et godt strømme-år, og både forlag og forfattere opplever økte inntekter. Samtidig blir lydbokrettighetene Aschehoug og Gyldendal tidligere har overdratt til Lydbokforlaget, tilbakeført til hhv. Aschehoug og Gyldendal.

Lydbokkontrakten gir imidlertid ikke forlagene rett til å tilby lydbok i strømmetjenester. Gyldendal og Aschehoug har derfor bedt forfatterne om å bekrefte at de eksisterende betingelser for strømming som forfatterne har inngått med Lydbokforlaget på Fabel, nå kan videreføres av Gyldendal og Aschehoug, slik at verkene fortsatt kan være tilgjengelig på Fabel.

- En forlengelse av betingelsene er i og for seg uproblematisk, framholder advokat Lars Christian Fjeldstad i LO (bildet), som har vurdert saken for Forfatterforbundet i samråd med Trond Vernegg. – Men det er viktig å merke seg at den opprinnelige avtalen med Lydbokforlaget er ikke eksklusiv.

 

Midlertidig aksept

Som kjent forhandler Forfatterforbundet og DnF med Forleggerforeningen om en normalkontrakt for strømmebøker.

- Forfatterforbundets holdning er at forfatterne ikke skal undertegne noen ny avtale som gir forlaget en enerett de i utgangspunktet ikke har, sier leder Eystein Hanssen. – Våre medlemmer har derfor fått en formulering vi anbefaler å sende forlaget som bekreftelse i påvente av forhandlingsresultatet. – Det er heller ikke riktig at forfatterne skal akseptere vilkårene i den nye normalkontrakten på forhånd. Den må først foreligge, før man kan akseptere.

 

Dette er den justerte ordlyden:

Jeg samtykker til at forlaget har rett til å tilby følgende verk for strømming i forlagets abonnementstjeneste, Fabel, til og med 31. desember 2021, eller tidligere dersom jeg velger å trekke mitt samtykke. Eventuell tilbakekall av mitt samtykke krever ingen begrunnelse.

  • (Tittel/titler)

Så lenge mitt samtykke varer, jf. over, aksepterer jeg de vilkår som fremgår av mottatt utkast til avtale om strømming i forlagets abonnementstjeneste, Fabel, pkt. 2, 3, 4 og 5.

Jeg ber om bekreftelse på at mitt samtykke under de vilkår som fremgår her er mottatt og akseptert.

 

Lydbokavtalen gjelder ikke strømming

Det er flere sentrale rettighetsspørsmål knyttet til den situasjon forfatterne nå befinner seg i når det gjelder strømming. I lydbokavtalen har forfatteren etter pkt. 1.1 overdratt til forlaget en enerett tilå innlese verket på «lagringsmedium, fremstille, mangfoldiggjøre og utgi verket i slik form og i det format og antall eksemplarer forlaget bestemmer». I pkt. 1.2 fremgår det derimot at avtalen ikke gjelder for salg av verket gjennom abonnementstjenester.

Forfatterforbundet har mottatt flere henvendelser fra forfattere som lurer på hva de kan gjøre dersom de heller ønsker å tilby verket for salg hos andre abonnementstjenester enn forlagenes egen, f.eks. Storytel.

– Vi er av den oppfatning av at dersom forfatteren ikke lenger ønsker å være tilknyttet Gyldendal og Aschehougs egen strømmetjeneste (Fabel), så kan forfatteren avslutte avtalen med forlaget om strømming og inngå ny avtale med en annen aktør, sier Eystein Hanssen. Forfatterforbundet er kjent med at forlaget ikke deler denne oppfatningen, og at det pågår en rettslig tvist om spørsmålet for domstolene. Inntil denne tvisten har funnet sin endelige løsning, foreligger det ingen sikker konklusjon. Forfatterne som vurderer å foreta seg noe ut over å sende den justerte akseptteksten, bes om å kontakte Forfatterforbundet før de tar andre skritt

Forfatterforbundets oppfatning er begrunnet i at når forfatteren ikke har overdratt retten til strømming til forlaget, er denne retten i behold hos forfatteren. Det innebærer at forfatteren må kunne foreta ny innlesning av boken til bruk for slik utnyttelse. Noe annet vil tilsi at forlaget, uten å ha fått overført rettighetene til strømming, forbyr forfatteren å utnytte denne retten med mindre det skjer på forlagets egen plattform og på forlagets vilkår. Det er urimelig.

 

Artikkel oppdatert 26. januar 2021.

Du finner flere artikler under: