Logo Forfatterforbundet

Leserne villige til å betale royalty

Bruktbokkjøpere synes å være villige til å betale gode royaltysatser til forfatteren. Kort tid etter lansering av muligheten til å gi royalty til forfatteren, viser tjenesten Bookis’ foreløpige tall at både kjøper og selger av en bok er villige til å gi forfatteren royalty.

– Selgerne og kjøperne hos oss den siste uken har bidratt til at det er like lukrativt for forfatterne å selge brukte bøker som nye, sier Lasse Brurok i Bookis (bildet) i en pressemelding fra selskapet.

Ønsker rimelig betaling

Forfattere lever i stor grad i en tilværelse med intenst arbeid i alt fra ett til kanskje fem–seks år, før en bok sendes ut i markedet. Distribusjon og antall utsalgssteder varierer veldig, og det kan være frustrerende å konstatere at mange leser en bok uten at forfatteren tjener en krone.

- Forfattere ønsker å bli lest, og de ønsker å få en rimelig betaling når noen leser. Diskusjonen rundt strømming av lydbøker er en annen side av samme diskusjon. Bookis’ opplegg og foreløpige tall virker lovende for bredden av forfattere, sier leder i Forfatterforbundet, Eystein Hanssen.

 

54 kroner i royalty

– På bøkene det gis royalty på er snittet 54 kroner når man legger sammen det både kjøper og selger har gitt, fremholder Brurok.

Dette ligger opp mot det man får i royalty for en ny, innbundet bok, og langt over royalty for pocket, som er 10% av utsalsgpris, typisk 12–19 kroner.

Det er definitivt et tankekors at omsetning av bruktbøker kan gi større uttelling til forfatteren enn for eksempel strømming av lydbøker, sier Forfatterforbundets Helle Stensbak, som er en del av forhandlingsutvalget for en normalavtale om strømming. Forhandlingene med forleggerne har pågått i ett år.

 

Enkel og automatisert salgsprosess

Bookis ble lansert i 2017. Etter eget utsagn har de passert 100.000 brukere. Nettstedet selger både ny og brukt norsk litteratur. Årlig blir det kjøpt over 31 millioner bøker i Norge, men få bøker selges brukt.

– Vi har hatt stor forståelse for at en del forfattere er bekymret for at bruktboksalget ikke gir inntekter til dem i form av royalties, sier Arne-Morten Willumsen, medgründer og daglig leder av Bookis (bildet). – Det gjelder nok spesielt nyere, brukte bøker. Vi har derfor funnet en løsning som vi mener vil gjøre bruktmarkedet mer attraktivt også for forfatterne.

Det er selvsagt et betydelig poeng hvor stor andel av Bookis’ brukere som faktisk betaler royalty til forfatteren ved omsetning av bruktbøker.

– Vi følger spent med videre, sier Eystein Hanssen. – Jeg håper det nyvunne fokuset i samfunnet på bærekraft og sirkulærøkonomi vil gagne forfattere i det lange løp.

 

Du finner flere artikler under: