Dramatikerne, Oversetterforeningen og NBU går til sak

Forhandlingsutvalget for bibliotekvederlaget mottok i går ettermiddag kopi av stevning. Fordelingen av bibliotekvederlaget ender dermed i voldgift. Forfatterforbundets styre tar stevningen til etterretning, og vil i første omgang sette seg grundig inn i saken.

Forhandlingsutvalget sier selv at  de «anser at vår oppgave fremover som begrenset til å bidra til at det blir oppnevnt tre voldgiftsdommere og at disse får nødvendig informasjon om forhandlingsutvalgets behandling av saken. Tvistens videre gang, herunder å gi de saksøkte pålegg om tilsvar, må håndteres av voldgiftsretten når den er konstituert.»