Under den årlige generalforsamlingen i European Writers’ Council (EWC) i dag ble Forfatterforbundet opptatt som medlem. EWC er en paraplyorganisasjon  for skribentorganisasjoner i hele Europa. Våre medlemmer står dermed sammen med 150 000 forfattere i hele Europa. Møtet ble avviklet på Zoom med delegater fra 20 forskjellige land.

Andre skribentorganisasjoner som også ble opptatt som medlemmer er:

  • The Literature and Criticism Association (LCA) – Kypros 
  • The Syndikat, The Association of German Language Crime Writers – Tyskland
  • The Society of Hungarian Authors – Szépírók Társasága – Ungarn
  • La Société des Gens de Lettres – Frankrike

EWCs arbeid er konsentrert rundt tre hovedområder: Forfatterrettigheter, inkludert copyright, kulturpolitikk og kulturutveksling. På EWCs nettside kan vi lese:

The European Writers’ Council is the federation of 41 national organisations of professional writers and translators in 27 countries including the EU, as well as Belarus, Iceland, Norway, Switzerland, Turkey and Montenegro, altogether writing in 31 languages.

– Det er viktig at Forfatterforbundet kommer inn i de råd, utvalg, rettighets- og policyorganisasjoner som påvirker og setter rammer for våre medlemmer, sier leder Eystein Hanssen. – EWC er et sentralt kontaktpunkt mot alle våre søsterorganisasjoner i Europa, og en sentral aktør i det litterære landskapet i Europa.

Forfatterforbundet har underveis i søknadsprosessen fått gjennomslag for tilgang til bibliotekvederlagsmidlene. Her er en artikkel på EWCs sider om Public Lending Right (PLR), i Norge kalt bibliotekvederlag.

 

Les gjerne mer om EWC her: http://europeanwriterscouncil.eu/mission/