Logo Forfatterforbundet
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

– Vi er klare for en spennende høst!

Gode forfatterkolleger,

Dette blir en spennende høst. Bibliotekvederlagssaken har fått sin foreløpige avgjørelse. Vi er tilkjent 11% av den skjønnlitterære potten, tilsvarende 5,11% av hele vederlaget. Men alle de fem skjønnlitterære skribentorganisasjonene kan ta avgjørelsen til voldgift. Fristen for dette er 5. oktober.

Tildelingen kommer som et resultat av målrettet innsats og konsistent argumentasjon helt siden vårt ennå unge forbund ble startet. Vi skal være stolte av at vår kamp har ført fram, og at saklig og godt forberedt argumentasjon gir resultater.

Forfatterforbundets styre skal nå tenke seg godt om før vi beslutter hvordan vi reagerer på avgjørelsen om fordeling. Vi har fått mindre enn vi krevde, men full uttelling også i 2019. Vi er også midt i en avtaleperiode der det vil komme en ny mulighet til å kreve endret fordeling allerede om 1,5 år.

Det blir et digitalt medlemsmøte om bibliotekvederlaget 10. september. Innkalling kommer.

 

Organisasjonsbygging

Vel inne i vårt andre år som forbund, og i vårt første år som fullverdig LO-forbund, blir det en prioritert oppgave å rigge vår organisasjon slik at den er til størst mulig nytte for medlemmene – og dermed bidra tilfaglig utvikling og bedrede kår når det gjelder lønn og sosiale rettigheter for forfattere. Til dette arbeidet må vi ha et robust sekretariat som kan støtte medlemmene når de trenger dette. Lena Roer er nå ansatt som organisasjonssekretær, og hun er den du vil treffe når du tar kontakt med oss.

 

Litteraturpolitikk

Forfatterforbundet jobber systematisk med å øke vår innflytelse på det kulturpolitiske feltet. Vi jobber oss sakte men sikkert inn mot råd, utvalg, kulturpolitiske fraksjoner på Stortinget, Kulturrådet, Kulturdepartementet og andre relevante arenaer.

Samtidig må vi erkjenne at dette tar tid, og at vi har god og forhåpentlig gjensidig nytte av å samarbeide med de andre skribentorganisasjonene, inkludert Forleggerforeningen.

 

Stipender

Vi jobber nå med å teste og kvalitetssikre plattformen som skal håndtere søknadene til de stipendene vi etter hvert kommer til å dele ut. Vi kan ikke publisere vårt stipendprogram før vi vet om det blir en voldgiftsrettssak, men vi forbereder oss slik at vi er klare når avgjørelsen er endelig.

Det er en del spekulasjoner og kritikk rundt det faktum at Forfatterforbundet nå skal tildele stipender. Det skal vi ikke la oss stresse av, men heller være trygge på at vi gjennom stipendprogrammet og tildelingene vil vise en ansvarlig og konstruktiv holdning til litteraturfeltet, forfatterne og intensjonen i Lov om bibliotekvederlag.

Det er også verdt å merke seg at vi skal motta midler både fra Kopinor og Norwaco.

Forhandlinger

I den forbindelse er det flott å kunne fortelle at Den norske Forfatterforening og Forfatterforbundet har etablert et godt og viktig samarbeid når det gjelder forhandlinger om normalkontraktene. Det er en stor styrke at alle skjønnlitterære forfattere står sammen i forhandlingene om en normalavtale for strømmebøker.

Dette er kompliserte forhandlinger, på et nytt felt i rivende utvikling. Forhandlingsutvalget består av Heidi Marie Kriznik og Mette Møller fra DnF, Maja Lunde som forfatterrepresentant (DnF), Helle Stensbak og undertegnede fra Forfatterforbundet. Dette er et velfungerende forhandlingsteam og et godt bevis på et viktig samarbeid.

Mangelen av et avtaleverk på strømmeplattformene er ett av temaene Forfatterforbundet vil ta opp med kulturminister Abid Raja, når vi sammen med de øvrige skribentorganisasjonene møter ham 16. september.

Denne høsten er også forhandlinger i gang med Forleggerforeningen om en standardavtale for serieforfatterne. Vårt forhandlingsutvalg består av Dorthe Erichsen, Jan Erik Øvergård og meg. Vi har allerede en slik standard minsteavtale med Bladkompaniet (Vigmostad & Bjørke), men de er som kjent ikke med i Forleggerforeningen.

 

Covid-19

Vi må innse at det vil ta tid før helsemyndighetene får smittesituasjonen under kontroll. Forfattere og andre kulturarbeidere må leve med denne situasjonen på ubestemt tid.

Forfatterforbundet har helt siden pandemien inntraff framholdt at mange av endringene vi nå ser kan bli permanente. Vi tror det er viktig at hele litteraturfeltet tar inn over seg at pandemien kan medføre at en større andel av litteraturen konsumeres på digitale plattformer.

Behovet for et avtaleverk som på en god måte ivaretar opphavernes interesser på strømmeplattformene, er derfor ett av våre hovedbudskap i møte med myndigheter og bransjeaktører. Vi står også sammen med de øvrige skribentorganisasjonene i kravet om at innkjøpsordningen ikke reduseres i denne situasjonen.

Kulturdepartementet har som ett av koronatiltakene bevilget ekstra midler til flere stipender. Disse stipendene forvaltes av det etablerte systemet med Kulturrådets stipendkomiteer. Som kjent har vi ikke medlemmer i disse komiteene. Ennå. Vår dialog med Kulturrådet er imidlertid god og konstruktiv, og vi jobber målrettet mot at Forfatterforbundet oppnår representasjon der vi kan og bør ha det.

 

Juridisk rådgivning

Forfatterforbundet har valgt å benytte LOs juridiske kontor til å representere våre medlemmer i saker på litteraturfeltet. Ordningen er så vidt kommet i gang, og vi har fått vår faste advokat i LO.

Det er viktig å understreke at det kun er sekretariatet som kan bestille juridiske bistand, at hver sak først vil bli vurdert. Det er også slik at LO prinsipielt ikke tar saker der andre advokater har vært inne.

 

Nye nettsider – Fri ytring

Nettsidene våre har fått en oppgradering, og mer funksjonalitet vil blir rullet ut med det første. Legg likevel merke til ny fane,Fri ytring. Her kan medlemmene ytre seg fritt, og vi ønsker bidrag fra medlemmene til denne delen av bloggen.

 

Medlemsfordeler

Til slutt vil jeg minne om LOfavørs svært gode fordelsprogram, der vi har de samme rettighetene som alle andre LO-forbund. Mange av våre medlemmer har allerede spart flerfoldige tusenlapper på rimeligere forsikring, lavere lånerente, rabatter på hoteller, på leiebil og mye mer. Det er ingen grunn til ikke å bruke disse fordelene.

Som medlem får du også 20% på skriveprogrammet Scrivener. Ta kontakt med sekretariatet, så sender vi deg en rabattkode.

 

God skrivehøst!

 

Beste hilsen,
Eystein

 

Du finner flere artikler under: