Logo Forfatterforbundet

Bibliotekvederlaget, forklart på 3 minutter

Avgjørelsen om endret fordeling av bibliotekvederlagsmidlene gir Forfatterforbundet 5,11% av den totale potten. Det tilsvarer 11% av den skjønnlitterære potten.

Men hva er egentlig bibliotekvederlaget, hvem forhandler og om hva? Vi har laget en liten film som forhåpentlig hjelper til å forstå ordningen.

 

En sak av overordnet betydning er at selv om vederlaget er offentlige midler bevilget over statsbudsjettet, og som utbetales av Kulturdepartementet, er forvaltningen av midlene overlatt til private aktører, skribentorganisasjoner, slik bibliotekvederlagsloven beskriver.

Staten holder «armelengdes» avstand til forvaltningen og griper ikke inn i fordelingsspørsmål ut over å godkjenne organisasjoners rett til å være en del av ordningen.

Fordelingen organisasjonene imellom er satt som %-vis fordelingsnøkkel av den totale potten. Loven beskriver at vederlaget skal utbetales til fond hvis vedtekter er godkjent av departementet. Derfor har foreningene opprettet egne fond til formålet.

Alle organisasjoner med forhandlingsrett må tilslutte seg avtaleverket knyttet til bibliotevederlaget, som fastslår at tvister om fordeling avgjøres ved forhandling. Hvis disse ikke fører fram, fatter forhandlingsutvalget for bibliotekvederlaget beslutning om ny fordeling etter krav fra den organisasjonen som krever endret fordeling. Det er det som har skjedd nå, etter Forfatterforbundest krav. Om en eller flere av foreningene ikke aksepterer forhandlingsutvalgets avgjørelse, må man gå til rettssak. Det ligger i avtaleverket at dette kun kan skje med voldgift.

 

Les mer om forhandlingsutvalgets vedtak her.

 

Du finner flere artikler under: