Logo Forfatterforbundet

Strømming øker – da må forfatternes inntekt øke tilsvarende

Strømmingen av lydbøker har økt første halvår, og inntekter flytter på seg i litteraturbransjen. Samtidig pågår det forhandlinger om en normalavtale for strømmebøker, der Forfatterforbundet og Den Norske Forfatterforening forhandler sammen på vegne av de skjønnlitterære forfatterne.

Korona-situasjonen gjør det vanskelig å trekke presise slutninger basert på dette halvåret, men det er liten tvil om at situasjonen peker i retning av at forfattere nå og i framtiden vil få større del av sine inntekter fra strømming. Inntektene til forlagene fra strømming har passert pocketboka. Da er det naturlig at dette også gjenspeiles i forfatternes royalty-inntekter.

Omsetningen av innbundne bøker første halvår var på 256 millioner, en nedgang på 3,9 prosent, mens pocketbøker omsatte for 103 millioner, en nedgang på 5,8 prosent. Samtidig økte inntektene fra strømmetjenestene med hele 50,9 prosent. I fjor var inntektene fra strømming 77 millioner i samme periode, i år økte den til 116 millioner kroner.

Strømming er altså nå større enn pocket. Også e-bøker øker og har en oppgang på 28 prosent og gir forlagene inntekter på 26 millioner. Inntekter fra det digitale univers utgjør nå 30 prosent av forlagenes inntekter i allmennmarkedet.

For mange forfattere har strømming vært en ny vår. Backkataloger har fått nytt liv, andre forfattere enn dem bokhandlerkjedene tapetserer hyllene med blir synlige, indieforfattere og serieforfattere – forfattere som i praksis aldri har nytt godt av støtteordninger på litteraturfeltet – slipper til på like vilkår som forfattere på forlagene som også er eiere av bokhandlene.

Når andre bøker går godt på strømmeplattformene enn de som havner på sentralinnkjøp hos bokhandlerne, kan det godt sees som en demokratisering av litteraturfeltet. De færreste av krimforfatterne er millionærer, og i de øvrige skjønnlitterære sjangrene er det kun et fåtall utgivelser som når et stort publikum gjennom bokhandlerne. Som forfattere må vi erkjenne at noen verk egner seg bedre til strømming enn andre, at det gjenspeiles i hva lytterne faktisk velger, og at dette påvirker i inntektene til den enkelte forfatter.

Økt strømming gjorde at de totale forlagsinntektene ble 5,5 prosent større i første halvår. De totale inntektene var 513 millioner kroner. Over en halv milliard.

Jeg er ikke i tvil om at strømmemarkedet vil fortsette å vokse. Da er det rimelig at forfatternes inntekter fra dette feltet også vokser. Derfor haster det med å få på plass en normalavtale for lydbøker. Det må være en avtale som sikrer forfatterne en fair andel av strømmekaka.

 

Hilsen Eystein Hanssen,
leder i Forfatterforbundet

Du finner flere artikler under: