Logo Forfatterforbundet

Oslo kommunes krisepakke til kulturaktører

Informasjon fra Den norske Forfatterforening (DnF):

 

Oslo kommune har satt av 6,2 mill. kroner i stipender til Oslo-baserte kunstneresom en del av byrådets krisepakke til kulturaktører. Formålet er å styrkeøkonomien til hardt pressede kunstnere og stimulere til produksjon. Midlene skalfordeles til enkeltkunstnere basert på en åpen søknadsrunde. Det er satt av200.000 kroner til forfattere bosatt i Oslo.

SØKNADSSKJEMAER finner du påwww.forfatterforeningen.no eller vedhenvendelse til DnFs sekretariat. Det ønskes ingen vedlegg til søknaden.

 

SØKNADFRIST: 1. SEPTEMBER 2020 kl. 13.00

 

Hvem kan søke?
Skjønnlitterære forfattere med registrert bostedsadresse i Oslo innen 31.desember året før søknaden sendes inn.

Hva skal stipendet gå til?
Stipendet kan gå til kunstnerisk utviklingsarbeid, prosjekter og ulikeproduksjonsutgifter, herunder husleie.

Hva skal søknaden inneholde?
- Prosjektbeskrivelse
- Oversikt over utdannelse og kunstnerisk produksjon

Vurderingskriterier
Stipendet gis ut fra en samlet skjønnsmessig vurdering av kunstnerisk kvalitet ogaktivitet.

Stipendbeløp
Det kan tildeles stipender på opp til kr 70 000.

Du kan søke elektronisk på stipendet og du vil få bekreftelse på skjerm påinnsendt søknad. Får du ingen bekreftelse på skjermen, er det viktig at du tarkontakt med sekretariatet på post@forfatterforeningen.no.

Det vil også være mulig å søke stipendet på papirskjema, dette får du ved åhenvende deg til Sekretariatet i DnF post@forfatterforeningen.no

 

 

NB! Søkere må ha registrert bostedsadresse Oslo innen 31. desember året før forå kunne søke stipendet.
Du finner flere artikler under: