Logo Forfatterforbundet
Ernest Hemingways Corona skrivemaskin i skriverommet, med utsikt over Havana, Cuba.

Midlertidig stipendordning COVID-19

Kulturrådet lyser ut 70 millioner kroner i stipender til kunstnere. Den midlertidige ordningen kommer som følge av koronakrisen.

 

29. mai kunngjorde kulturminister Abid Raja at regjeringen setter av 100 millioner kroner til kunstnerstipender. 70 av dem skal gå gjennom Kulturrådet, mens 30 millioner forvaltes av Fond for utøvende kunstnere. Nå er Kulturrådet klare for å ta imot søknader.

Stipendordningen skal bidra til at flere kunstnere klarer seg økonomisk gjennom koronakrisen. Forfattere, oversettere, billedkunstnere, scenekunstnere, musikere og arkitekter er blant gruppene som kan søke. Det ekstraordinære stipendet er på 100 000 kroner.

NB! Søknadsfrist 5. august!

 

«Føremålet med stipendet er å halda oppe kontinuitet i kunstnarisk produksjon, sikra sysselsetjing og bidra til etterspørsel av kunsten.»

 

Les mer om stipendene her.

 

Du finner flere artikler under: