Logo Forfatterforbundet

Ny undersøkelse: Kultursektoren forventer et inntektsfall på hele 45 %!

– Økonomien kommer først opp igjen på andre siden avkoronaen, sa Abid Raja ved åpningen av konferansen «Kultur å leve av», arrangert av Kulturrådet i dag. Kulturnæringen har vært svært hardt rammet av koronakrisen, noe en helt fersk undersøkelse viser.

Målet for konferansen var å dele den kunnskapen vi nå har om hvordan pandemien har påvirket kulturlivet, og om hvordan vi kan bygge opp igjen en kultursektor det er mulig å leve av også i fremtiden. Leder av Forfatterforbundet, Eystein Hanssen, var en av deltakerne i salen.

– Få kulturarbeidere har særlige digitale inntekter. Det er plattformeierne av f.eks. strømmetjenester, som Storytel og Fabel, som tjener på korona-krisen. Publikum går fra kulturarenaener til digitale flater som gir lavere inntekt for kulturarbeideren, sier Hanssen i en kommentar etter konferansen.

 

Det ser stygt ut!

At mange kulturutøvere, blant dem forfattere, har mistet storparten av inntekten sin siden mars viser tydelig ferske tall fra en ny undersøkelse Menon Consulting og BI:CCI har gjort for Kulturrådet.

– Jeg hadde forventet at det skulle se stygt ut – og det ser stygt ut, var den nådeløse dommen fra Anne-Britt Gran ved BI:CCI. De to forskerne kunne fortelle at i sektoren forventes et inntektsfall på hele 45%. – Det er dramatisk. De generelle ordningene biter ikke. Få kunstnere og kulturarbeidere benytter seg avdisse. At støtteordningene regjeringen har lagt fram ikke fungerer etter hensikten, har gjort at kulturutøvere har spart staten for store pengene, mente Grünfeld, samfunnsøkonom ved Menon Econmics. – Undersøkelsen viser at mer enn halvparten av de spurte bruker egne, oppsparte midler for å komme seg gjennom krisen, og at mer enn en fjerdedel får økonomiske bidrag fra partner eller familie og venner. Både enkeltkunstnere og organisasjoner rapporterer om store inntektstap, sa han.

 

– Det er når krisen inntreffer at vi må løfte i flokk

var kulturminister Rajas budskap. Han fremhevet viktigheten av å fremme samhold og fellesskap gjennom kulturen fremover.
– Flott, sier vi i Forfatterforbundet. La oss løfte i flokk slik at de offentlige tiltakene treffer bredt. At de neste årene kan bli enda tøffere, og vil kreve stor evne til omstilling, nytenking og samarbeid er åpenbart. Det er på tide å stå sammen!

 

Les mer om, og last ned, hele undersøkelsen som Menon Economics og BI:CCI har gjennomført for Kulturrådet. Forfatterforbundets medlemmer har vært blant dem som har svart på undersøkelsen.

 

Du finner flere artikler under: