Logo Forfatterforbundet

Kopinor ønsker oss velkommen!

Forfatterforbundet er tatt opp som foreløpig medlem i Kopinor. I vedtaket heter det blant annet: I henhold til Kopinors vedtekter opptas Forfatterforbundet som medlem i Kopinor fra 1. januar 2021, forutsatt endelig godkjenning fra Kulturdepartementet som avtalelisensutløsende organisasjon.

 

Eystein Hanssen, leder i Forfatterforbundet

– Prosessen med å komme inn i Kopinor har vært kronglete, sier leder Eystein Hanssen. – Kulturdepartementet har brukt lang tid på å vurdere søknaden, men vi fikk endelig godkjenning 1. april i år. Nå er godkjenning påklaget av Den norske Forfatterforening.

Argumentene i DnFs klage går i hovedsak ut på at de skjønnlitterærere forfatterne «allerede er representert» av de øvrige skribentorganisasjonene, men det antydes også at en del av Forfatterforbundets medlemmer ikke har tilstrekkelig «verkshøyde». Les Kulturdepartementets godkjenning, DnFs klage og vårt svartil klagen her.

Rettighetsorganisasjonen Kopinor forvalter nærmere 380 millioner kroner i året. Størstedelen av disse midlene er kollektive. Kopieringsvederlaget til Norsk Forfatter- og Oversetterfond (NFOF) lå i 2018 på over 8 millioner kroner. I tillegg overføres noen midler direkte til organisasjonene.

– På dette området, som for bibliotekvederlaget og Norwaco, er det betydelige kollektive midler i omløp, sier Hanssen. – Flere av de øvrige skribentorganisasjonene har aktivt forsøkt å holde oss utenfor. Vårt svar på dette har hele tiden vært å holde fokus på målet og jobbe langsiktig.

Les mer om Kopinor her:https://www.kopinor.no/om-kopinor

 

Du finner flere artikler under: