Logo Forfatterforbundet
Forfatterforbundet, fagforeningen for norske forfattere
Forfatterforbundet, fagforeningen for norske forfattere

Forfatterforbundet søker organisasjonssekretær (deltid)

Forfatterforbundet organiserer en bred gruppe skjønnlitterære forfattere i alle sjangre. Forfatterforbundet ble stiftet i januar 2018, og i februar 2020 ble forbundet tatt opp som fullverdig medlem av LO. Per første kvartal 2020 har vi vel 410 medlemmer. Medlemstallet er voksende, og vi har ambisjon om fortsatt vekst.

Forfatterforbundet søker nå en organisasjonssekretær. I første omgang i 60% stilling, men utvidelse kan bli aktuelt.

Beskrivelse

Organisasjonssekretærens primæroppgave er, sammen med forbundets valgte leder, å forestå forbundets daglige drift. Fordi vi er en ny organisasjon vil organisasjonssekretærens oppgaver være svært varierte, og vedkommende vil få en viktig rolle i å utvikle sekretariatet. Av samme årsak er det ønskelig med en person som raskt kan fungere i stillingen.

Sentrale administrative oppgaver vil være vedlikehold og oppdatering av medlemssystemet, ivareta forbundets dokumentasjons- og medlemsforpliktelser overfor LO og LOfavør, og fakturerings- og regnskapsoppfølging. Organisasjonssekretæren vil også ha hovedansvar for oppfølging av medlemsdialog via e-post, telefon og nyhetsbrev, oppdatering og drift av forbundets nettsider og vår tilstedeværelse i sosiale medier.

En del møtevirksomhet innen kultur- og litteraturfeltet må påregnes, fortrinnsvis i Oslo, men noe reisevirksomhet er også aktuelt.

Kvalifikasjoner

 • Erfaring fra organisasjonsarbeid
 • Kjennskap til litteraturfeltet i Norge og til LO-systemet er en fordel, men ikke et krav
 • Relevant utdanning, yrkeserfaring kan oppveie manglende utdanning
 • Godekommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig
 • Gode ferdigheter i vanlige dataverktøy som Word, Excel og Powerpoint
 • Ønskelig med erfaring i bruk av systemer som Styreweb, WordPress, Evalato og Visma eAccounting.
 • Fint med kjennskap til InDesign, Photoshop etc., men ikke et krav.
 • Erfaring fra utadrettet virksomhet, presentasjoner og foredrag.

Egenskaper

 • Vant til og glad i teamarbeid
 • Evne til å jobbe systematisk, selvstendig og strukturert
 • Serviceinnstilt
 • Evne til å prioritere egne arbeidsoppgaver
 • Endringsvillig
 • Svært god ordenssans

Det tas forbehold om godkjenning av ansettelse og budsjett ved Forfatterforbundets landsmøte. Tiltredelse snarest. Seks måneders prøvetid.

Lønn og andre sosiale goder etter avtale.

Kortfattet søknadsbrev og CV innen sendes innen 5. mai til leder: eystein@forfatterforbundet.no

 

Du finner flere artikler under: