Logo Forfatterforbundet
Eystein Hanssen, leder i Forfatterforbundet

Krisepakke til kultursektoren

Kulturarrangementer over hele landet avlyses etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet. Det er nødvendig og klokt i den uforutsigbare situasjonen alle nå står i. Samtidig får avlysningene direkte konsekvens ikke bare for arrangørene, men for de utøvende kunstnerne som mister sine sårt tiltrengte oppdrag.

Kulturarbeidere er gjerne selvstendig næringsdrivende, og disse står uten et sikkerhetsnett når uforutsette hendelser, som et smitteutbrudd, oppstår. For den enkelte utøver vil slike avlysninger, med påfølgende bortfall av honorar, være katastrofalt.

Forfatterforbundet er opptatt av å sikre våre medlemmers arbeids- og inntektsvilkår. Svært få norske forfattere kan leve av å skrive, men flere klarer likevel å skape seg en årsinntekt ved å reise rundt med Den kulturelle skolesekken, holde eller delta på bokbad, bibliotekbesøk, opplesninger på litteraturfestivaler eller andre store og små kulturarrangementer. Når disse nå avlyses, faller følgelig inntektsgrunnlaget også bort.

I denne ekstraordinære situasjonen er det helt nødvendig at regjeringen planlegger en krisepakke rettet mot kultursektoren.

 

Vår søsterorganisasjon i LO, Creo, har foreslått følgende tiltak for å bøte på utfordringene knyttet til myndighetenes pålagte avlysninger og sviktende etterspørsel. Vi støtter disse tiltakene:

Kompensasjonsordning for virksomheter som rammes ved stenging/avlysning av arrangement begrunnet i folkehelsehensyn.

Kompensasjonsordningen må omfatte både arrangementsarrangør, underleverandører og musikere/kunstnere/artister/forfattere (vår tilføyelse) som rammes som følge av stenging/avlysning.

 

En ordning tilsvarende dagpenger for selvstendig næringsdrivende kunstnere og frilansere.

Arbeidstakere som opplever at virksomheten de arbeider for må permittere er omfattet av permitteringsordningen, og blir fanget opp av et sikkerhetsnett. Kunstnere som opplever at deres virksomhet/enkeltpersonforetak mister betydelige inntekter har ikke den samme tryggheten. Det samme gjelder kunstnere som primært livnærer seg som frilanser. I denne særdeles spesielle situasjoner mener vi at myndighetene må etablere ett tilsvarende sikkerhetsnett som det som finnes for arbeidstakere for selvstendig næringsdrivende og frilansere som uforskyldt mister store deler av sine inntekter.

 

Endrede retningslinjer for tilbakebetaling av støtte fra Norsk kulturråd, Fond for utøvende kunstnere og tilsvarende ordninger.

I dag er det slik at støtte fra disse ordningene ytes med krav om at det omsøkte antall konserter/prosjekter må gjennomføres. Om ikke må hele eller deler av støtten tilbakebetales. I den særdeles uvanlige og krevende situasjonen som vi er inne i nå mener vi at denne regelen midlertidig må suspenderes. Det vil være urimelig å kreve tilbakebetaling av støtte på bakgrunn av forhold som helt ligger utenfor kunstnernes kontroll, forhold som også har oppstått eller vil oppstå på bakgrunn av myndighetens råd om avlysninger og/eller stengninger. Dette må også gjelde støtte som er kommet fra andre offentlige myndigheter og instanser, samt fra enkeltkommuner og fylkeskommuner.

 

Likviditetsfremmende tiltak. Det er behov for garantiordninger som sikrer enklere tilgang på kapital i en overgangsfase.

Tiltak som bør vurderes er utsatte innbetalingsfrister for arbeidsgiveravgift og moms.

 

Du finner flere artikler under: