Logo Forfatterforbundet
Dorthe Erichsen har ledet forhandlingene om minsteavtalen for serieforfatterne.

Serieforfatterne får avtale!

Forfatterforbundet og Vigmostad & Bjørke enige om minsteavtale for serieforfattere.

- Dette er en historisk milepæl, sier Dorthe Erichsen i Forfatterforbundet, som har ledet forhandlingene. - Mens resten av det skjønnlitterære feltet har både normalavtaler og innkjøpsordninger, har serieforfatterne kun hatt individuelle avtaler.

Serieforfattere som er organisert i Forfatterforbundet, og som utgir på Bladkompaniet, vil nå få en minsteavtale for forskudd per bok på kroner 40.000,- og en royaltystige på 10%, 12,5% og 15%. Den høyeste royaltyen oppnås ved 8.000 solgte eksemplarer.

- Vi er glade for prosessen vi har hatt med Vigmostad & Bjørke, forteller Dorthe Erichsen. – Vi håper de øvrige aktørene på seriemarkedet nå merker seg dette. Vår ambisjon er at denne avtalen baner vei for hele bransjen.

Det er snaut to år siden Forfatterforbundet ble stiftet. Blant forbundets viktigste kampsaker har vært at alle forfattere skal kunne organisere seg, at serieforfatterne trenger ryddigere forhold og at alle forfattere som bidrar til å opparbeide bibliotekvederlag har rett til å delta i forvaltningen av vederlaget.

- Vi har oppnådd mye på kort tid, sier Erichsen. – Men vi gir oss ikke før alle prinsippkampene er vunnet. Vi jobber målrettet videre med å få de øvrige aktørene på seriemarkedet inn på minsteavtaler, og vi kjemper videre for vår rett til å være med på å forvalte bibliotekvederlagsmidlene.

 

Her finner du den nye minsteavtalen for serieforfattere.

 

Du finner flere artikler under: