Logo Forfatterforbundet

Minsteavtale for serieromanforfattere med Vigmostad & Bjørke

Forfatterforbundet har en egen minsteavtale for serielitteratur med forlagshuset Vigmostad & Bjørke. Avtalen gjelder utgivelser på Bladkompaniet. Serieromanforfattere som utgir på medlemsforlag i Forleggerforeningen kan benytte seg av normalavtalen. Per i dag gjelder dette utgivelser på Cappelen Damm.

Årsaken til at det er to avtaler er at Vigmostad & Bjørke ikke er medlem av Forleggerforeningen.

 

 

 

Du finner flere artikler under: