Forfatterforbundet har formelt tilsluttet seg normalavtalene for voksen skjønnlitteratur, på lik linje med Den norske Forfatterforening. Avtalene er likelydende. 

Avtalen gjelder normalkontrakt for skjønnlitteratur, billigbok, e-bok, lydbok og anbefalt agentkontrakt, og er til bruk for alle våre medlemmer og samarbeidspartnere. Avtalene regulerer rettigheter og plikter, royalty og vederlag for bruk av alle typer skjønnlitterære tekster.

Forfatterforbundet har en egen minsteavtale for serielitteratur med forlagshuset Vigmostad & Bjørke. Avtalen gjelder foreløpig kun utgivelser på Bladkompaniet

Forfatterforbundet har inngått normalavtale for serielitteratur med Forleggerforeningen. Avtalen gjelder for serieromanforfattere som utgir på forlag som er medlem av Forleggerforeningen, per nå Cappelen Damm.

Forfatterforbundet har ratifisert normalavtalen for barne- og ungdomsbokforfattere.