Logo Forfatterforbundet

Om avtaleverket

Oversikt over normalavtaler der Forfatterforbundet er part:

Forfatterforbundet har formelt tilsluttet seg normalavtalene for voksen skjønnlitteratur.

Avtalene er likelydende og gjelder normalkontrakt for skjønnlitteratur, billigbok, e-bok, lydbok og anbefalt agentkontrakt, og er til bruk for alle våre medlemmer og samarbeidspartnere. Avtalene regulerer rettigheter og plikter, royalty og vederlag for bruk av alle typer skjønnlitterære tekster.

 

Forfatterforbundet har en egen minsteavtale for serielitteratur med forlagshuset Vigmostad & Bjørke.

Avtalen gjelder foreløpig kun utgivelser på Bladkompaniet

 

Forfatterforbundet har inngått normalavtale for serielitteratur med Forleggerforeningen.

Avtalen gjelder for serieromanforfattere som utgir på forlag som er medlem av Forleggerforeningen, per nå Cappelen Damm.

 

 

Forfatterforbundet har ratifisert normalavtalen for barne- og ungdomsbokforfattere.

 
 
 

Forfatterforbundet var med og fremforhandlet og er avtalepart i avtale om strømming av lydbøker.

Du finner flere artikler under: