Forfatterforbundet har formelt tilsluttet seg normalavtalene for voksen skjønnlitteratur, på lik linje med Den norske Forfatterforening. Avtalene er likelydende. 

Avtalen gjelder normalkontrakt for skjønnlitteratur, billigbok, e-bok, lydbok og anbefalt agentkontrakt, og er til bruk for alle våre medlemmer og samarbeidspartnere. Avtalene regulerer rettigheter og plikter, royalty og vederlag for bruk av alle typer skjønnlitterære tekster.

Forfatterforbundet har en egen minsteavtale for serielitteratur med forlagshuset Vigmostad & Bjørke. Avtalen gjelder foreløpig kun utgivelser på Bladkompaniet, men vi jobber for at også de øvrige aktørene på dette markedet skal tilby samme eller bedre minsteavtale.