Logo Forfatterforbundet

Normalkontrakt for voksen skjønnlitteratur

Kontrakt for utgivelse av skjønnlitteratur for voksne

Forfatterforbundet har formelt tilsluttet seg normalavtalene for voksen skjønnlitteratur, på lik linje med Den norske Forfatterforening.

Avtalene er likelydende.

Du finner flere artikler under: