Bildetekst: Leder og nestleder i Forfatterforbundet, Eystein Hanssen og Helle Stensbak med lederen for Forleggerforeningen, Kristenn Einarsson (midten).

Forfatterforbundet er nå formelt tilsluttet normalavtalene for voksen skjønnlitteratur, på lik linje med Den norske Forfatterforening.

– Dette er en ratifisering av eksisterende avtaleverk som finnes med Den norske Forfatterforening og som nå gjøres gjeldende med den nye foreningen også, sier administrerende direktør i Forleggerforeningen, Kristenn Einarsson.

Ratifiseringen av avtalen gjelder Normalkontrakt for skjønnlitteratur, billigbok, e-bok, lydbok og anbefalt agentkontrakt.

– For oss er dette et viktig steg, sier leder i Forfatterforbundet, Eystein Hanssen. – Vårt mål har hele tiden vært at alle forfattere skal kunne organisere seg, og at de skal ha de samme rettighetene.

Litteraturfeltet i Norge reguleres av kollektive avtaler. Særlig krevende har derfor ikke prosessen med ratifisering av normalavtalene vært. Forslaget ble fremmet i et møte, og resten har foregått på e-post.

Med likelydende normalavtaler vil Forfatterforbundet og DnF heretter stille felles forhandlingsutvalg i forhandlinger med Forleggerforeningen.
– Vi samarbeider allerede godt i én pågående forhandlingsprosess, forteller nestleder i Forfatterforbundet, Helle Stensbak. – Dette samarbeidet kommer vi til å bygge videre på i framtiden.