Logo Forfatterforbundet
Leder og nestleder av Forfatterforbundet, Eystein Hanssen og Helle Stensbak med leder av Forleggerforeningen, Kristenn Einarsson (midten).

Forleggerforeningen og Forfatterforbundet signerer

Forfatterforbundet er nå formelt tilsluttet normalavtalene for voksen skjønnlitteratur, på lik linje med Den norske Forfatterforening.

– Dette er en ratifisering av eksisterende avtaleverk som finnes med Den norske Forfatterforening og som nå gjøres gjeldende med den nye foreningen også, sier administrerende direktør i Forleggerforeningen, Kristenn Einarsson.

Ratifiseringen av avtalen gjelder Normalkontrakt for skjønnlitteratur, billigbok, e-bok, lydbok og anbefalt agentkontrakt.

- For oss er dette et viktig steg, sier leder i Forfatterforbundet, Eystein Hanssen. – Vårt mål har hele tiden vært at alle forfattere skal kunne organisere seg, og at de skal ha de samme rettighetene.

Litteraturfeltet i Norge reguleres av kollektive avtaler. Særlig krevende har derfor ikke prosessen med ratifisering av normalavtalene vært. Forslaget ble fremmet i et møte, og resten har foregått på e-post.

Med likelydende normalavtaler vil Forfatterforbundet og DnF heretter stille felles forhandlingsutvalg i forhandlinger med Forleggerforeningen.
– Vi samarbeider allerede godt i én pågående forhandlingsprosess, forteller nestleder i Forfatterforbundet, Helle Stensbak. – Dette samarbeidet kommer vi til å bygge videre på i framtiden.

 

Bildetekst: Leder og nestleder i Forfatterforbundet, Eystein Hanssen og Helle Stensbak med lederen for Forleggerforeningen, Kristenn Einarsson (midten).

 

Du finner flere artikler under: