Logo Forfatterforbundet

Etter 10 måneder holdes vi fortsatt utenfor Norsk Forfatter- og Oversetterfond, NFOF

Mange fikk med seg oppslagene i Klassekampen for vel to uker siden. Etter dette tidspunktet har mye skjedd, og i går sto vi fram i NRK med hele vår kamp for å få tilgang til Bibliotekvederlagsmidlene.

Den 4. februar 2019 ga Kulturdepartementet Forfatterforbundet forhandlingsrett. I følge Lov om bibliotekvederlag har vi dermed samme rett til å motta og forvalte bibliotekvederlagsmidler som de øvrige fire skribentorganisasjonene. Kulturdepartementet har senere slått dette fast i flere møter, og i flere brev.

Med bakgrunn i fyldig dokumentasjon belyste NRK i går saken. I en kommentar på Nyhetsmorgen i P2 sa kulturkommentator Agnes Moxnes at bakgrunnen for saken var at det er veldig stor frustrasjon, og det har det vært siden Forfatterforbundet fikk forhandlingsrett i begynnelsen av februar. Hun påpekte at Kulturdepartementet hele tiden har vært veldig klare på at det skal være like rettigheter mellom de forskjellige skribentorganisasjonene. Hun kom også inn på at det har vært «et hav» av møter og utveksling av mail, med stadig nye utsettelser.

– Det er lett å forstå at dette oppleves som en aktiv trenering, og som et forsøk på å holde pengene unna de nyorganiserte forfatterne, sa Agnes Moxnes sa i Nyhetsmorgen.

I går ettermiddag fulgte NRK opp med sak på sine nettsider der leder Eystein Hanssen ble intervjuet.
– Stridens kjerne er at vi er fem skribentorganisasjoner som har forhandlingsrett til bibliotekvederlaget. Og så skal vi, som er den nye skribentorganisasjonen, innlemmes i det fondet som forvalter disse midlene. Og der slipper vi ikke til, var noe av det Eystein Hanssen uttalte til NRK. Våre medlemmer Hanne Kristin Rohde og Tom Egeland kom også med sine kommentarer til situasjonen.

Les hele saken på NRK.no.

Henvendelser kan rettes til leder Eystein Hanssen eller nestleder Helle Stensbak. Begge har sittet i forhandlingsutvalget, sammen med styremedlem Trond Vernegg.

 

Du finner flere artikler under: