Logo Forfatterforbundet
Gruppebildet av styret i Forfatterforbundet sammen med LOs leder og førstesekretær.
Forfatterforbundet ønskes velkommen hos LO. Avbildet: LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og førstesekretær i LO, Julie Lødrup, sammen med styret i Forfatterforbundet: Lena Roer, Trond Vernegg, Helle Stensbak (nestleder), Eystein Hanssen (leder) og Dorthe Erichsen.

Forfatterforbundet inn i LO

Forfatterforbundet ble i dag tatt opp som foreløpig medlem i Landsorganisasjonen i Norge, LO. Styret i Forfatterforbundet møtte ledelsen I LO etter møtet i LO-sekretariatet, som LOs inviterte gjester.

 

Det er mindre enn to år siden det første oppropet om en ny forfatterforening sto i Aftenposten. Nå har Forfatterforbundet over 400 medlemmer og er blitt tatt inn i Norges største hovedorganisasjon.

– Vi har oppnådd mye på kort tid, sier leder i Forfatterforbundet, Eystein Hanssen. – Dette er en kollektiv arbeidsseier der alle i styret har nedlagt store mengder arbeid og gjort en formidabel innsats, med alle våre flotte og innsatsvillige medlemmer i ryggen. Dette er virkelig en stor dag, og en milepæl i vårt arbeid som fagforening for skjønnlitterære forfattere i Norge.

Forfatterforbundet ble stiftet i januar 2018, og allerede i februar 2019 innvilget Kulturdepartementet forbundet forhandlingsrett til bibliotekvederlaget. Beslutningen om å søke LO-medlemskap ble vedtatt med overveldende flertall på forbundets landsmøte i mai i år. Vedtaket presiserer at forbundet erklærer seg som politisk uavhengig.

 

Samarbeider gjerne med de andre kunstnerorganisasjonene

– I vår kamp for en mer rettferdig kunstnerøkonomi søker vi fellesskap og solidaritet med både andre kunstnergrupper og andre selvstendig næringsdrivende. Flere av disse er allerede organisert i LO, ikke minst gjennom Creo og Norske dramatikeres forbund, sier Hanssen. Han forteller at det er mange områder innenfor kunstnerfeltet der mulighetene for å nå gjennom med felles krav blir betydelig større hvis man står sammen. Hanssen påpeker at det allerede er opprettet god dialog med begge kunstnerforbundene i LO.

–Gjennom Forfatterforbundet har skjønnlitterære forfattere som tidligere ikke har hatt mulighet for å organisere seg, nå fått en stemme direkte inn i maktens korridorer. Foran oss ligger svært mange viktige oppgaver, blant annet spørsmålet om en fornuftig pensjonsordning for forfattere. I både denne og andre viktige saker vil vi kunne støtte oss på den enorme kunnskapen og kompetansen som LO kan tilby oss som ny medlemsorganisasjon, sier Hanssen.

Du finner flere artikler under: