Logo Forfatterforbundet
Portrettbilde av Eystein Hanssen
Forfatterforbundets leder, Eystein Hanssen

Bruk normalkontrakten!

Kjære forfatterkollega,

Alle bør bruke normalkontrakten. Den forhindrer unødig forskjellsbehandling, og gir oss forfattere rimelig beskyttelse mot at våre åndsverk ikke utnyttes på urimelig vis.

Normalkontrakten er et resultat av mange års forhandlinger og justeringer mellom Den norske forfatterforening (DnF) og Forleggerforeningen. Alle medlemmene av Forleggerforeningen følger denne kontrakten, og de fleste av forlagene som står utenfor gjør også det. Men noen forlag utenfor Forleggerforeningen benytter tilpassede versjoner, eller forenklede utgaver. Dette gir deg som forfatter dårligere beskyttelse.

Når en ny fagforening blir aktiv på et tariffområde der det allerede eksisterer en avtale, er det vanlig praksis i Norge at den nye fagforeningen tiltrer den eksisterende avtalen. Derfor har Forfatterforbundet sagt at vi tiltrer normalavtalen. Sammen er vi sterke, og i spørsmålet om forfatternes rettigheter overfor forlagene, har vi de samme interessene som de av våre forfatterkolleger som er organisert i DnF.

Lenke til samtlige kontrakter.

Dessverre er det flere forfattere som har blitt tilbudt kontrakter med enkelte forlag der vilkårene er dårligere, eller mer uklare, enn de som er nedfelt i normalavtalen. Er en avtale først signert, gjelder den. Det er lite eller ingenting en jurist kan gjøre om en avtale først er signert.

Vi forstår at det er gjevt å gi ut bok. Vi husker alle hvor stort det var å holde førsteutgaven av vår første bok. For de av dere som ennå ikke har utgitt sin første bok er det en sterk drøm å komme dit.

I denne situasjonen forstår vi at mange ikke leser kontrakten nøye. Man handler i god tro, kanskje stoler man på at det er ryddige forhold i Norge. For det meste er det det, men ikke alltid. I det siste har vi dessverre sett gjentatte eksempler på forlag som opererer med dårligere kontrakter, ikke anerkjenner etablerte prinsipper eller rett og slett gjør som de vil uten å ta hensyn til avtaler. I slike situasjoner står vi sterkere om vi benytter normalkontrakten fordi tolkningen av avtalen er etablert i bransjen.

Til slutt litt om juridisk bistand. Forfatterforbundet har som mål å yte juridisk bistand til sine medlemmer, men dette krever at vi får etablert et sekretariat. Til dette trenger vi penger. Vi har noen midler nå, men ikke i nærheten av hva vi trenger for å etablere en slagkraftig organisasjon.

Styret prioriterer etableringen av en profesjonell organisasjon høyere enn noen annen oppgave, men inntil forhandlingene med Norsk forfatter- og oversetterfond (NFOF) og søknadsprosessen om medlemskap i LO er unnagjort, er vår anbefaling at de av våre medlemmer som opplever utfordringer knyttet til kontrakter, henvender seg til DnF og deres jurist Mette Møller. DnF finansieres av kollektive midler, som vi alle har lik rett på å ta del i. Derfor plikter de også å yte tjenester til alle forfattere. Det samme vil være tilfelle med oss når vi får etablert en organisasjon.

 

Beste hilsen,

Eystein Hanssen

 

Du finner flere artikler under: