Logo Forfatterforbundet

Forfatterforbundet vant fram i sitt krav om forhandlingsrett

Kulturdepartementet gir Forfatterforbundet forhandlingsrett på vegne av sine medlemmer i fordelingen av bibliotekvederlaget.

- Dette er en en stor seier for den folkelige litteraturen, sier leder av Forfatterforbundet, Jan Ove Ekeberg. – Våre medlemmer, med styret i spissen, har trodd på alle forfatteres rett til å organisere seg i Norge. Nå har vi nådd fram med vårt syn, og ser fram til å jobbe videre for våre medlemmer og alle andre skjønnlitterære forfattere i Norge.

 

Diskusjon om representativitet

- Jeg var egentlig aldri i tvil om at vi ville nå fram, sier styremedlem Eystein Hanssen, som på vegne av styret har vært sentral i forhandlingene med KUD. – I Norge skal det være mulig å organisere seg uten at andre vurderer om du er egnet.

I Kulturdepartementets svar heter det blant annet: «Forfatterforbundet har dokumentert at minst 245 av deres medlemmer har bøker til utlån i bibliotek, mens det totale antallet medlemmer er 364. Til sammenlikning har Den norske Forfatterforening 650 medlemmer, mens Norske barne- og ungdomsbokforfattere har 368 og Norsk Oversetterforening har om lag 330 medlemmer. Vi mener det må legges til grunn at Forfatterforbundet representerer et betydelig antall norske forfattere.»

 

Rigger organisasjon, etablerer stipender

Styret i Forfatterforbundet har de siste månedene jobbet med å beskrive sin første organisasjonsmodell. Fagforeningen jobber også med å etablere stipendkomité, og vil med det første beskrive sin stipendpolitikk.

- Vår nyvunne posisjon skal brukes til beste for hardtarbeidende, skjønnlitterære forfattere, framholder nestleder Helle Stensbak. – Vi skal også samarbeide godt med de eksisterende foreningene for forfattere, og er innstilt på å kjempe side om side med dem for norske forfatteres rettigheter.

 

Ett år

Fjorten måneder etter at initiativet så dagens lys i et opprop i Aftenposten, og vel ett år etter den formelle stiftelsen av fagforeningen, har Forfatterforbundet oppnådd forhandlingsrett om bibliotekvederlaget.

- Det er med ydmykhet vi går til denne store oppgaven, avslutter leder Jan Ove Ekeberg.

 

Bildetekst: Forfatterforbundets styre – f.v. Helle Stensbak, nestleder, Eystein Hanssen, Lena Roer, Dorthe Erichsen og Jan Ove Ekeberg, styrets leder. Frid Ingulstad, vara, og Ørjan Karlsson, vara, var ikke til stede da bildet ble tatt

 

Du finner flere artikler under: