Logo Forfatterforbundet
Det nye styret i Forfatterforbundet består av (f.v.) Ørjan Nordhus Karlsson (vara), Lena Roer (styremedlem), Jan Ove Ekeberg (leder), Helle Stensbak (Nestleder, Dorther Erichsen (Styremedlem) og Eystein Hanssen (styremedlem). Frid Ingulstad (vara) var ikke til stede da bildet ble tatt.

Forfatterforbundet ruster til å håndtere betydelige midler fra vederlagsordningene

Forfatterforbundet ruster til å håndtere betydelige midler fra vederlagsordningene - Vi har ennå ikke fått noe sikkert svar fra departementet om vi slipper inn i ordningene eller ikke, men vi setter likevel i gang dette arbeidet nå, så vi er godt rustet om vi blir en del av årets oppgjør mellom staten og kunstnerorganisasjonene, sier lederen av Forfatterforbundet, Jan Ove Ekeberg. Forhandlingene skal være ferdig 1. mars.

Ekeberg er optimist, og tror Kultur- og likestillingsdepartementet vil anerkjenne forbundet som representativt for de til nå 376 medlemmene. Om det skjer, vil Forfatterforbundet være med i fordelingen av rundt 110 millioner kroner. I dag deltar 22 organisasjoner i oppgjøret som er vederlag for utlån på bibliotekene.

- Det er et krav til organisasjonene som deltar i kunstneroppgjøret at de er profesjonelt organisert, og kan forvalte vederlagsmidlene i tråd med kravene. Det tar vi på største alvor, og setter derfor i gang dette arbeidet allerede nå. Departementet antyder at vi får et svar på vår søknad om en snau måned, og da skal vi ha planen klar. Vi har jurister, økonomer, organisasjonssosiologer, IT-eksperter og mye annen spennende fagkompetanse blant medlemmene. Noen av disse er alt i gang, sier Ekeberg.

 

Egen stipendkomité

Styret i Forfatterforbundet har også bestemt seg for å opprette egne stipendordninger. Forslag til disse ordningene, samt hvilke kriterier stipendene skal fordeles etter, vil bli lagt frem for medlemmene på Forfatterforbundets landsmøte, 4. mai. - Vi danner nå en foreløpig stipendkomité. Denne settes sammen slik at den representerer alle sjangere. Det er også laget en «idébank» der medlemmene, men også forfattere som ikke er medlem av Forfatterforbundet, vil kunne legge inn forslag på hvordan man kan nyttiggjøre midlene på beste måte. Det er forfatterne som skal nyte godt av dette, og da må de også få være med og bestemme hvordan stipendmidlene skal fordeles, sier Ekeberg.

 

Du finner flere artikler under: