Logo Forfatterforbundet
På NBUs årsmøte på Leangkollen lørdag 14. april, stemte over 90% av de fremmøtte for å gjøre opptakskriteriene i foreningen mer forutsigbare og objektive.

Historisk vedtak på NBUs årsmøte

På NBUs årsmøte på Leangkollen lørdag 14. april, stemte over 90% av de fremmøtte for å gjøre opptakskriteriene i foreningen mer forutsigbare og objektive.

 

De nye kriteriene

Den nye teksten i opptaksparagrafen (§4) er nå: Medlemskap er åpent for alle forfattere som er bosatt i Norge, samt norske forfattere bosatt i utlandet, når de, som eneste forfatter, har skrevet minst to skjønnlitterære barne- eller ungdomsbøker som, uavhengig av skriftspråk, er innkjøpt av Norsk kulturfond. Andre søkere med minimum to bøker vurderes av Det litterære råd etter nærmere retningslinjer.

 

Hva disse innebærer

Dette betyr at forfattere som har fått to barne/ungdomsbøker innkjøpt, automatisk kvalifiserer for medlemskap uten vurdering av foreningens litterære råd. Samtidig åpner paragrafen for medlemskap for forfattere som ikke har blitt innkjøpt, eller ikke har meldt bøkene sine på Norsk kulturfonds innkjøpsordning.

 

Du finner flere artikler under: