Logo Forfatterforbundet
Gruppebilde av det nye styret i Forfatterforbundet
Det nye styret i Forfatterforbundet består av (f.v.) Ørjan Nordhus Karlsson (vara), Lena Roer (styremedlem), Jan Ove Ekeberg (leder), Helle Stensbak (Nestleder), Dorthe Erichsen (Styremedlem) og Eystein Hanssen (styremedlem). Frid Ingulstad (vara) var ikke til stede da bildet ble tatt.(Foto: Heine Birkeland)

Vårt første landsmøte

Forfatterforbundets første landsmøte ble avholdt på Litteraturhuset i Oslo lørdag. Vel femti medlemmer deltok og vi nærmer oss 300 medlemmer totalt.

 

Det nye styret i Forfatterforbundet består av (f.v.) Ørjan Nordhus Karlsson (vara), Lena Roer (styremedlem), Jan Ove Ekeberg (leder), Helle Stensbak (Nestleder), Dorthe Erichsen (Styremedlem) og Eystein Hanssen (styremedlem). Frid Ingulstad (vara) var ikke til stede da bildet ble tatt.

I åpningstalen la nyvalgt leder Jan Ove Ekeberg vekt på at Forfatterforbundet er en ung forening. «Alt gjøres på dugnad,» sa han. «Ingen får et øre for noe som helst. Vi stiller opp fordi vi mener det er nødvendig å etablere en åpen fagforening for forfattere innen alle sjangere.»

 

Vedtekter

Et av spørsmålene det knyttet seg størst forventninger til var diskusjonen om kriterier for medlemskap. På den ene siden er Forfatterforbundets ønske å være en åpen forening for alle forfattere, på den andre siden er det en pågående diskusjon hvilke krav Foraftterforbundet kan bli møtt med når man nå søker innflytelse og medbestemmelse over de kollektive midlene over bibliotekvederlaget og Kulturrådet.

Etter en lengre og åpen diskusjon blant medlemmene beholdes vedtektene uforandret.

 

Ambisiøs handlingsplan

Landsmøtet vedtok styrets forslag til handlingsplan. Den er gjengitt i sin helhet her:

 

Verdier og handlingsplan for Forfatterforbundet

 1. Foreningens visjon

Forfatterforbundet skal være en åpen og framtidsrettet organisasjon som skal jobbe for norske skjønnlitterære forfattere. Forbundet skal være solidarisk for alle grupper forfattere innen alle sjangere og arbeide for å løfte fram nye stemmer.

 1. Forfatteres rett til å organisere seg

Forfatterforbundet skal organisere skjønnlitterære forfattere med det formål å styrke forfatteres inntekts- og arbeidsvilkår. Forbundet skal arbeide for at så mange forfattere som mulig står samlet for å oppnå høy forhandlingskraft i viktige saker som angår forfatteres økonomi og levekår gjennom hele livet.

 1. Tilknytning til hovedorganisasjon

Forfatterforbundet skal utrede spørsmålet om tilknytning til en hovedorganisasjon og ha et forslag klart som legges frem for Landsmøtet 2019.

 1. Representasjon

Forfatterforbundet skal søke representasjon på linje med de andre skribentorganisasjonene i fond og stipendkomiteer.

 1. Litteraturpolitikk

Forfatterforbundet skal bedrive litteraturpolitikk for å ivareta medlemmenes interesser og norsk litteratur generelt.

 1. Styrke forfatternes inntekter, pensjon og forsikringer

Forfatterforbundet skal arbeide for å sikre og styrke skjønnlitterære forfatteres inntektsbetingelser, inntektssikring ved sykdom og muligheter for opparbeidelse av tjenestepensjon. Forbundet skal også jobbe for at forfattere får gode forsikringsbetingelser.

 1. Sikre forfatternes normalkontrakt

Forfatterforbundet vil følge opp normalkontrakten og andre kollektive avtaler, og jobbe for at alle skjønnlitterære forfattere, uansett sjanger, har gode, felles avtaler. Forbundet vil delta på forhandlinger om oppdateringer av eksisterende avtaler, tilleggsavtaler og avtaler på det digitale feltet.

 1. Styrke innkjøpsordningene

Forfatterforbundet vil jobbe for å styrke innkjøpsordningene for litteratur i Norge.

 1. Arbeide for en mer tidsriktig fordeling av bibliotekvederlaget

Opphavsretten er individuell. Samtidig er de unike, norske ordningene kollektive, og bokbransjen er i endring.

Forfatterforbundet vil derfor jobbe for at bibliotekvederlaget fordeles etter nye, mer åpne og solidariske prinsipper, til stipender søkbare for alle forfattere.

Forfatterforbundet vil også jobbe for at bibliotekvederlaget i større grad går direkte til forfatteren som har opphavsretten, dog med et maksbeløp per år.

 1. Tilby medlemmene faglig utvikling

Forfatterforbundet skal gi tilbud om kurs og videreutdanning og bistå forfattere i å følge den teknologiske utviklingen. Forbundet har som mål å tilby forfattere råd og veiledning i alle forfatterrelaterte spørsmål.

 1. Juridisk rådgivning

Forfatterforbundet skal opparbeide en juridisk rådgivningstjeneste for medlemmer.

 1. Styrke bibliotekene

Forfatterforbundet skal jobbe for å styrke norske biblioteker, og hindre ytterligere nedlegging av filialer.

 1. Samarbeid

Forfatterforbundet vil samarbeide med andre forfatterforeninger og litteraturorganisasjoner til det beste for norsk litteratur i inn- og utland.

Et overblikk av den fulle salen under Forfatterforbundets første landsmøte

(Foto: Heine Birkeland)

Du finner flere artikler under: