Logo Forfatterforbundet

Ja til solidaritet

Edvard Hoem advarer i Klassekampen om at solidariteten mellom forfattere nå vil settes i spill, og at vi samlet kan tape mye hvis så skjer.

 
Hoem antar at vår nye fagforening, som har fått navnet Forfatterforbundet, vil tiltre normalkontrakten. Det antar vi også. Forfatterforbundet er under etablering og vi har hittil kun rukket å vedta navn og formål i et sett enkle vedtekter. Så langt anser vi at normalkontrakten bidrar til formålet.

Hoem skriver videre at man ikke kommer unna faglig evaluering når det gjelder medlemsopptak. Selv om vi nok er enige i mye av det kulturpolitiske, er vi uenige i akkurat dette. Vi mener eksklusivitet i medlemsopptak er unødvendig og svekker solidariteten.

Derfor etablerer vi Forfatterforbundet med formålet om å være en åpen, inkluderende fagforening som skal arbeide for forfatteres inntekts- og arbeidsvilkår, herunder pensjon, og fremme norsk skjønnlitteratur, forfatteres faglige utvikling, tilveksten av ny litteratur, og styrke og verne om ytringsfriheten.

Dette oppnår vi gjennom bred organisering og solidaritet med alle landets forfattere.

Det gjenstår fortsatt mye arbeid med å utmeisle en fullstendig fagpolitisk plattform. Men så langt har stemmene i prosessen både støttet og gitt honnør til Den norske Forfatterforenings normalkontrakt og andre standardavtaler. Det er grunn til å tro at vi i fortsettelsen vil oppfordre våre medlemmer til å bruke dem.

Forfatterforbundet vil nok for øvrig prioritere ressursene på andre uløste saker som fortsatt forringer forfatternes vilkår. Det er store, uløste oppgaver som venter.

Vi håper derfor at DnF’s delegater ikke bruker tiden til spekulasjoner om at Forfatterforbundets eksistens vil forvitre normalkontrakten eller sette solidariteten i spill. Det er viktig at årsmøtet behandler viktige forhold som vil styrke forfatternes samlede interesser. Vi ønsker derfor DnF et godt årsmøte!

 

Jan Ove Ekeberg og Helle Stensbak,

Hhv leder og nestleder i Forfatterforbundet.

Du finner flere artikler under: