Logo Forfatterforbundet

Innkalling til stiftelsesmøte

Kjære alle,

Vi har gleden av å invitere til stiftelsesmøte for Norske forfattere på Litteraturhuset i Oslo lørdag 13. januar kl. 15.00-17.00.

På dette møtet vil vi drøfte og vedta foreningens overordnede formål, og velge et interimstyre som skal forberede foreningens første årsmøte der endelig formålsparagraf og øvrige vedtekter skal besluttes.

I denne prosessen er vi opptatt av å opptre ryddig. Initiativet kom istand for å gi uorganiserte forfattere mulighet til å organisere seg. Derfor anmoder vi om at kun uorganiserte forfattere stemmer på stiftelsesmøtet. Retten til å organisere seg for å sikre egne inntekts-, pensjons- og arbeidsforhold bør ikke forstyrres av andre interesser som kan tenkes å være i konflikt med dette. Vi anmoder derfor forfattere som allerede er medlemmer i DnF og som ønsker å være tilstede, om å være der som observatører og avvente med stemmegivning inntil den nye foreningens formål er avklart.

Vi ber de som ønsker å delta, om å markere her om de kommer eller ikke. Vi skal også prøve å legge til rette for en digital avstemming for de som ikke har anledning til å komme.

Vel møtt!

Dagsorden:

1. Sette møtet: Velge ordstyrer og godkjenne dagsorden.
2. Vedta norm for bruk av stemmerett i stiftelsesmøtet.
3. Overordnet formål. Presentasjon av forslag, diskusjon og vedtak.
4. Valg av interimstyre og tidsfrist for første årsmøte

Vi planlegger en påmelding til middag for egen regning for dem som vil etterpå. Mer info om dette kommer.

Du finner flere artikler under: